Waarom pensioenfondsen impactbeleggen zouden moeten overwegen

Niet bij alle pensioenfondsen staat impactbeleggen al duidelijk op de radar. In een 'In Focus’-artikel gaan specialisten van Schroders in op de overwegingen van pensioenfondsen om juist wel nadrukkelijk te kijken naar impactbeleggen.

Duurzaam renderend

De huidige marktomstandigheden vormen een grote uitdaging voor institutionele beleggers, met name als zij proberen ESG-factoren te combineren met het realiseren van hun financiële doelen. De uitdaging vormt het vinden van beleggingen die voldoende renderen en voldoen aan de duurzaamheidscriteria.

Dit is waar impact investing kan helpen. Het richt zich op het leveren van meetbare impact, terwijl het ook gericht is op het leveren van aantrekkelijke beleggingsrendementen. De correlatie tussen impactbeleggen en financiële prestaties is onderzocht, waarbij synergieën tussen risico-, rendements- en impactmetingen zijn aangetoond. Van impactbeleggen wordt wel gezegd dat het een ‘triple bottom line’ heeft, waarbij de impact op maatschappij of milieu en de rendementen een gelijk belang hebben en elkaar versterken.

Diversificatie door lage correlatie

De focus ligt doorgaans op sectoren die niet toegankelijk zijn via publieke markten. Hieronder vallen private debt, private equity en duurzame infrastructuur. Die hebben een lage correlatie met publieke markten en bieden daardoor een goede spreiding in de portefeuille.

In sommige gevallen is het voor pensioenfondsen makkelijker om hun portefeuille naar nieuwe beleggingen te sturen in plaats van de beleggingen in hun bestaande portefeuille te beïnvloeden. Zo is het makkelijker om te investeren in een nieuwe eco-vastgoedontwikkeling dan het verschuiven van bestaande vastgoedportefeuilles naar energiezuinigere gebouwen.

Impactbeleggen heeft de kracht om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor veel van de sociale en ecologische uitdagingen en kan helpen om de stap naar een duurzamere strategie te versnellen. Het is echter ook belangrijk ervoor te zorgen dat de ‘impact’ effectief wordt beheerd en gemeten om de kans op ‘impact washing’ te verminderen.

Om dit te kunnen doen, moet er een duidelijk gedefinieerde intentie en bijdrage zijn, waardoor het voor pensioenfondsen gemakkelijker wordt om investeringen te kiezen die het meest aansluiten bij hun eigen doelen.