Insight Investment: Obligatiebeleggers in groene bedrijven deden het beter

Onderzoek van Insight Investment wijst uit dat Europese obligatiestrategieën die de nadruk leggen op bedrijven met hogere ESG-scores het relatief goed hebben gedaan tijdens de marktvolatiliteit in maart en april.

Het Britse obligatiehuis, dat onderdeel is van BNY Mellon Investment Management, heeft ook gekeken naar groene obligaties, maar die deden het niet aanwijsbaar beter dan obligaties zonder groen oogmerk. Dit blijkt uit het recent uitgebrachte rapport How Did European Sustainable Bond Investments Perform During Covid-19 Turmoill?

Uit de analyse van de Europese obligatiemarkt blijkt dat over het algemeen de spreads, ofwel renteverschillen tussen de individuele bedrijfsobligaties en staatsobligaties, voor bedrijven met slechtere scores op het gebied van environmental, social en governance (ESG) aangelegenheden over het algemeen meer opliepen ten tijde van de marktvolatiliteit.

Echter, voor de perceptie onder veel beleggers dat groene obligaties, die in hun voorwaarden duurzaamheidscriteria hebben opgenomen, het ook beter zouden moeten doen, werd geen bewijs gevonden. Onderzoeken van andere partijen, die op basis van het vergelijken van indices concluderen dat dit wel zo is, laten onderliggende accenten op kwaliteit en sector buiten beschouwing, wijst Insight Investment.

De strategie van het Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund richt zich op het selecteren van bedrijven met hogere ESG-scores en tevens heeft het een hogere drempel voor klimaatgevoelige sectoren. In sectoren als kolenmijnen en energieopwekking uit kolen belegt het fonds bijvoorbeeld helemaal niet. Dit leidde tot relatieve outperformance dit jaar tot en met april, op 1-jaars basis en sinds oprichting in 2017.

Groene obligaties zouden in de toekomst wel aantoonbaar kunnen outperformen, stellen de Insight-onderzoekers. Er komen namelijk steeds meer strategieën met een focus op impactbeleggen, wat de prijzen kan opstuwen.