Euler Hermes: stijging van de sociale risico’s in België, VK en VS

Elk kwartaal evalueert Euler Hermes de ontwikkeling van het landenrisico. Om een nauwkeuriger en vollediger beeld te krijgen, heeft de wereldleider op het gebied van kredietverzekering sinds het begin van het jaar milieu-, sociale en governance-risico's (ESG) aan zijn analyses toegevoegd.

In dit kader presenteren Euler Hermes en Allianz hun Social Risk Index. Deze indicator identificeert landen die bijzonder kwetsbaar zijn voor systemische sociale risico's (sociale ontevredenheid, protesten en demonstraties), die van invloed zijn op de politieke oriëntatie en beleidsvorming van een land, zijn bedrijven en zijn vermogen om investeringen te genereren en aan te trekken.

Risico's per land

Landencovid19

De Social Risk Index meet de onderliggende sterke en zwakke punten en rangschikt landen op een schaal van 0 (hoogste sociaal risico) tot 100 (laagste sociaal risico), en wordt gedefinieerd aan de hand van 12 subindicatoren, waaronder de groei van het reële bbp per hoofd van de bevolking, het aandeel van de beroepsbevolking, de inkomensongelijkheid, de sociale overheidsuitgaven en het vertrouwen van de burgers in de regering van de dag.

De Covid-19-pandemie heeft een grote negatieve invloed op de economieën in de hele wereld. De vrees voor de economische gevolgen neemt toe en wijst op een mogelijke heropleving van de sociale risico's in veel landen.

"Met de inperkingsmaatregelen zijn de sociale bewegingen logischerwijs afgenomen, hoewel we in veel landen enige 'sociale onvrede' hebben gezien. Maar de Covid-19-epidemie heeft volgens ons de sociale ongelijkheid vergroot. De financiële gevolgen zijn zeer negatief voor veel huishoudens en bedrijven over de hele wereld, wat zou kunnen leiden tot een nieuwe golf van sociale ontevredenheid. We kunnen dus vrezen dat de sociale risico's dit jaar in veel landen aanzienlijk zullen toenemen", analyseert Ana Boata, Director macroeconomic research bij Euler Hermes.

Volgens Euler Hermes kunnen we in 2021 een gematigde stijging verwachten van de sociale risico's in het Verenigd Koninkrijk, de VS en België, en een sterke stijging van de sociale risico's in Latijns-Amerika en enkele Afrikaanse en Midden-Oosterse landen.

Het is niet verrassend dat alle geavanceerde economieën tot de 35 landen met het laagste sociale risico behoren, volgens de Allianz- en Euler Hermes-index voor sociaal risico. Denemarken staat bovenaan met een score van 82,5, voor Finland (81,3) en Zweden (78,1). Duitsland (76,5) staat op de vijfde plaats, gevolgd door Oostenrijk (76,9).

Tot de slechtst gerangschikte landen in deze groep behoren Italië (30e met 63,9) en Griekenland (35e met 61,4). België staat op de 16e plaats van de 102 voor evaluatie geselecteerde landen, met een score van 69,8. Dit betekent dat de kwetsbaarheid van België voor sociale ontevredenheid in de komende 18 maanden relatief laag is. Het risico is echter groter dan in andere geïndustrialiseerde landen. Dit is ook het geval voor het Verenigd Koninkrijk (25e) en de Verenigde Staten (23e op de ranglijst).

Volgens Euler Hermes zijn de negatieve factoren van België het lage aandeel van de beroepsbevolking (59% van de bevolking) en de hoge verhouding van de invoer tot het bbp (83%). Deze laatste factor houdt een zeker inflatierisico in bij een stijging van de prijzen van ingevoerde essentiële goederen. Dit risico wordt echter beperkt door het gebruik van de euro in België. Andere positieve factoren zijn de hoge belastinginkomsten en de hoge sociale overheidsuitgaven, evenals de lage inkomensongelijkheid en de perceptie van een relatief efficiënte overheid en lage corruptie. In vergelijking met vijf jaar geleden - we berekenden een Sociale Risico-Index voor 2015 - is België matig verslechterd met -1,7 punten in de index en met vier plaatsen in de rangschikking.

De Verenigde Staten staan op de 23e plaats met een score van 66,4. Er worden tekortkomingen geconstateerd op het gebied van arbeidsparticipatie, inkomensgelijkheid, overheidsuitgaven en vertrouwen in de overheid. Aan de andere kant presteert het land goed op het gebied van politieke stabiliteit, de efficiëntie van de overheid, de perceptie van corruptie, de groei per hoofd van de bevolking en het lage aandeel van de goedereninvoer in het bbp.