Waar zitten we nu in de t-vormige recessie?

Door Richard Woolnough, fondsbeheerder bij M&G's Public Fixed Interest team

We hebben momenteel te maken met de scherpste en grootste economische inzinking die de moderne wereldeconomie ooit heeft gekend. Het verschil met eerdere recessies is aanzienlijk.

Richardwoolnough
Richard Woolnough
Samengevat bestaat een recessie uit drie fasen:

 • Fase 1: begin van de recessie. Een supersnelle ineenstoring van de economische groei omdat het normale economische leven drastisch wordt ingeperkt om gezondheidsredenen.
 • Fase 2: einde van de recessie. Een supersnelle economische groeispurt naarmate de beperkende maatregelen van de overheid worden opgeheven.
 • Fase 3: na de recessie. Een economie die door middel van sterke monetaire en fiscale stimuli een nieuwe zakelijke omgeving en een ineenstorting van het vertrouwen probeert te compenseren.

  Is dit echt een recessie?

  De economische groei is ingestort, de werkloosheid is sterk gestegen en we bevinden ons nu op een keerpunt, waarbij de groei nu weer zal aantrekken om uiteindelijk in 2020 op een relatief stabiele koers te belanden.

  In tegenstelling tot eerdere recessies kunnen we de timing van de fasen 1 en 2 begrijpen en verklaren, omdat ze een direct gevolg zijn van een eenvoudig overheidsbeleid. Anders dan bij eerdere recessies zal fase 3 niet klassiek verlopen. Sterker nog, gaan we volgens de klassieke economische definitie wel naar een recessie ? Bizar genoeg kan vanuit een bepaald opzicht de Flash Crash van de economische groei wellicht zelf niet als een recessie worden gedefinieerd.

  De algemeen aanvaarde definitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei van het bbp. Qua kalenderkwartalen zullen we in 2020 gemakkelijk aan de recessiecriteria voldoen, met een negatieve groei in het eerste en tweede kwartaal. Maar strictu senso zal op op basis van opeenvolgende kwartalen niet aan de definitie van een recessie zijn voldaan. Als we ervan uitgaan dat de volledige lockdown op 1 maart begon en op 31 mei eindigde, dan is dat het eerste kwartaal van negatieve groei. Maar we weten dat er in het volgende kwartaal, van 1 juni tot eind augustus, een recordgroei van de economie zal plaatsvinden. Daarom zullen we na twee kwartalen tegen tegen eind augustus geen recessie hebben meegemaakt. Moeten we deze economische vertraging, gezien de snelle ineenstorting en heropleving, dan wel als een recessie beschouwen?

  Waar trekken we de horizontale lijn van de t ?

  Om die reden gelijkt de ineenstorting en het herstel op een t. Het is duidelijk dat de totale economische productie eind augustus lager zal zijn dan het begin van het jaar, met alle gevolgen van dien. De vraag voor 2020 en daarna is: waar zullen we de horizontale lijn van de t kunnen trekken als de economie weer opveert ?

  Wereldwijd hebben de overheden voor een record bedrag aan fiscale en monetaire maatregelen getroffen in een uitzonderlijk kort tijdsbestek. De overheid heeft een fantastische happy hour georganiseerd. Hoewel hiermee de kater niet volledig werd weggespoeld, blijft de vraag wat er van de kater zal resten. Hier zijn we dan in fase 3 aanbeland.

  De fiscale en monetaire autoriteiten zullen de economie begrijpelijkerwijs weer in haar oude glorie willen herstellen, wat suggereert dat we een verdere fiscale en monetaire versoepeling zullen zien. Dit zal in strijd zijn met virusgerelateerde veranderingen in de bedrijfsvoering en de mate waarin het gedrag van individuen (het consumentenvertrouwen) door de ervaringen van dit jaar wordt veranderd. De autoriteiten zullen tegengif voor het lockdownprogramma blijven geven. Ze zullen dit doen door te strijden tegen de verspreiding (of hopelijk het gebrek aan verspreiding) van het virus en de schade voor het bedrijfsleven, de consumenten en de overheden veroorzaakt door de schokbehandeling en de economische terugval.