AXA Rosenberg: ‘De taal van de crisis’ – beter zicht op bedrijfsprestaties met kwantitatieve spraak-analyse

De snelheid waarmee de coronaviruspandemie grote economieën heeft overrompeld, heeft binnen enkele weken bedrijfsmodellen op hun kop gezet en grip gekregen op de bedrijfspsychologie. Het gevolg is dat het taalgebruik dat bedrijven bezigen in hun uitingen over de dagelijkse gang van zaken gedurende de crisis nauwkeuriger duiding kan geven over hun prestaties dan hun voornamelijk terugblikkende rapportages. Dat stellen analisten van Rosenberg Equities, de kwantitatieve aandelenbelegger van AXA IM, in nieuw baanbrekend onderzoek.

Bij iedere analyse van de fundamentele vooruitzichten van bedrijven moet de potentiële impact van het coronavirus op balansen en markten meegenomen worden. Echter, recente financiële rapportages bieden slechts beperkt inzicht in risico's en kansen op de korte termijn. Beleggers richten zich daarom meer op de verwachtingen van aandelenanalisten, terwijl de spreiding van de winstverwachtingen de afgelopen maanden bijna is verdubbeld, zelfs die van de door veel analisten gevolgde bedrijven in de Amerikaanse S&P 500-index.

Paul Flavier, CEO van Rosenberg Equities: “Het woordgebruik van managers in hun toelichtingen en gesprekken met analisten kan ons veel vertellen over het korte-termijnsentiment rond individuele aandelen en de beurs als geheel, vooral wanneer de winstprognoses wekelijks worden aangepast. Dat hebben we duidelijk waargenomen in de wervelwind aan referenties aan de snel evoluerende en complexe Covid-19-crisis, terwijl de dispersie tussen negatieve en positieve uitingen dramatisch toenam vanaf het moment dat de WHO de situatie bestempelde tot wereldwijde pandemie op 11 maart. Rosenberg Equities constateerde verder dat bedrijven die veel specifieke details over resultaten geven in hun standaard financiële rapportage, over het algemeen beter presteren dan bedrijven die zich houden bij op vage generalisaties. En we ontwikkelen onze ‘taalprecisie’ analysetechnieken door, om ze in de nabije toekomst toe te passen in onze portefeuilleconstructie.”

De door Covid-19 opgelaaide economische storm kan ook de integratie versnellen van duurzaamheidsfactoren (ESG) in beleggingsstrategieën en het ‘in kaart brengen’ van hun relatie met traditionele factoren die de risico-rendementsverhouding verbeteren zal een nieuwe impuls krijgen, aldus Flavier. De verwachting is dat beleggers meer prioriteit gaan geven aan ESG-factoren, met als doel hun portefeuilles 'toekomstbestendig' te maken, vooral omdat ze anticiperen op de toename van extreme ‘Black Swan’ gebeurtenissen die mogelijk in het verschiet liggen als gevolg van wereldwijde klimaatverandering.

Flavier gelooft dat kwantitatieve methoden geleidelijk de ESG-analyse gaan beheersen. Rosenberg Equities, bijvoorbeeld, heeft een op kunstmatige intelligentie gebaseerd bedrijfseigen model verfijnd. Dit model identificeert hoe en wanneer bedrijven ervoor kiezen om ESG-initiatieven in hun financiële verslaggeving te vermelden en dieper inzicht te geven in het werkelijke niveau van de toewijding aan deze prioriteiten. Factoren zoals de diversiteit van het bestuur kunnen worden gebruikt om de voorspelling van toekomstige veranderingen in de winstkwaliteit te verbeteren. Daarbij heeft Rosenberg sinds eind 2019 de CO2-voetafdruk van bedrijven meegenomen in de modellering van de ‘reële waarde’ van aandelenwaarderingen.

Hoewel nieuwe technologieën en datasets, zoals biedingsgegevens, verwerking van gesproken taal en kunstmatige intelligentie, nieuwe en innovatieve mogelijkheden bieden voor kwantitatieve managers, zullen fundamentele analyse van bedrijfswaardering, winstkwaliteit en beleggerssentiment de basis blijven van de Rosenberg Equities-aanpak, benadrukt de CEO.

Volgens de CEO zal het thema voor aandelen in 2020 draaien om ‘winstherziening’. Hierbij zal het snel doorgronden van het bedrijfsspecifieke beeld aanzienlijke voordelen opleveren, waarbij bescheiden inspanning wordt gecombineerd met systematische implementatie.