Amundi: Natuurrampen & beleidswijzigingen waarschijnlijker als groener beleid na corona faalt

Als beleidsmakers, bedrijven en beleggers er niet in slagen met een duurzamer beleid uit de crisis te komen, wordt de kans op bijvoorbeeld natuurrampen en beleidsverschuivingen op termijn groter. Daarvoor waarschuwt Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Het jaar 2020 gold aanvankelijk als het jaar waarin beleidsmakers, bedrijven en beleggers de nadruk zouden leggen op het tegengaan van klimaatverandering. Dat veranderde door de coronapandemie. Amundi ziet dat het met de ontwikkelingen rondom klimaatverandering nu drie kanten kan opgaan.

“We zien drie mogelijke scenario’s”, schrijven Amundi-specialisten in een speciale serie, getiteld ‘The Day After’, die dieper ingaat op mondiale ontwikkelingen na de coronapandemie. Ten eerste het goede scenario, ook wel ‘het groene momentum’. Een ander scenario is het slechte, hetgeen een meltdown van het beleid impliceert. Het laatste vormt een status quo. Het scenario van een beleidsmeltdown, waarin het tegengaan van klimaatverandering aan de kant wordt geschoven, acht Amundi overigens het minst waarschijnlijke.

Het goede scenario voorziet in een groen momentum, waarin klimaatverandering volledig wordt geïntegreerd in herstelplannen van beleidsmakers, bedrijven en sectoren om zo de doelen van het klimaatakkoord van Parijs (sneller) te behalen.

In het status quo-scenario worden de door klimaatverandering veroorzaakte risico's niet volledig geïntegreerd in herstelplannen en worden ze geïnternaliseerd door de particuliere sector. Beleidsmakers nemen slechts een mager klimaatbeleid op in hun herstelpakketten. Sommige bedrijven focussen zich op het overleven op korte termijn, terwijl andere hun plannen voor een duurzame transitie versnellen.

Ongeacht welk scenario waarheid wordt, het probleem van klimaatverandering blijft bestaan, zelfs in het goede scenario. ‘Mochten we er echter niet in slagen deze crisis te gebruiken om een duurzamer pad te bewandelen, dan moeten beleggers meer rekening houden met natuurrampen en mogelijke beleidsverschuivingen’, besluiten de Amundi-specialisten.