BlackRock optimistisch over eurozone

BlackRock ziet de tweede helft van dit jaar rooskleurig in voor de eurozone. Dit komt vooral door de extra steunmaatregelen van de ECB en het effectieve beleid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze steun komt nog eens boven op de enorme bedragen die eurozonelanden afzonderlijk hebben gepompt in het voorkomen van ontslagen en onnodige economische schade. BlackRock handhaaft daarom een overweight-positie in staatsobligatie van landen uit de periferie.

Het feit dat de lockdownmaatregelen in veel ontwikkelde landen stapsgewijs worden versoepeld betekent nog niet dat de economieën de komende maanden zonder slag of stoot weer op gang komen. Nu de activiteit weer langzaam toeneemt, houden we de veranderende wisselwerking tussen mobiliteit en de inperkingsmaatregelen goed in de gaten. BlackRock bestempelt het mogelijk oplaaien van het virus en de bijbehorende maatregelen die dan moeten worden genomen op dit moment als de grootste risico’s.

BlackRock voorziet geen systeemrisico voor de financiële sector zoals tijdens de kredietcrisis – dit ondanks het feit dat op de middellange termijn bedrijven zullen omvallen en meer huishoudens, vooral in de VS, moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houden.