T. Rowe Price 2020 Midyear Market Outlook: Financiële markten in greep van traject pandemie en snelheid economisch herstel

 • De duurzaamheid van de rally's op de aandelen- en schuldmarkten zal afhangen van hoe het coronavirus verder verloopt en de kracht van het economisch herstel.
 • De pandemie lijkt de groei en de marktmacht van de grote techbedrijven met minstens enkele jaren te hebben versneld.
 • Bedrijfsobligaties bieden waarschijnlijk de meest aantrekkelijke mogelijkheden voor beleggers in vastrentende waarden, maar een brede spreiding vereist selectiviteit.
 • De pandemie kan de politieke risico's in sommige landen verergeren en aanleiding geven tot een belangrijke herbeoordeling van de bedrijfsfinanciën en de toeleveringsketens.

  Forse budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen hebben het ergst denkbare op de kapitaalmarkten weten af te wenden sinds het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. Nu de economieën geleidelijk aan weer opengaan, zal een duurzaam herstel grotendeels afhangen van het onder controle brengen van het virus in de tweede helft van 2020 en daarna. "Beleggers moeten goed opletten of we een tweede besmettingsgolf krijgen nu de economieën weer opengaan", waarschuwt Robert Sharps, Group Chief Investment Officer (CIO) en hoofd Investeringen bij T. Rowe Price in de '2020 Midyear market Outlook'. "De verwachting dat er relatief snel een vaccin kan worden ontwikkeld en toegediend, kan te optimistisch zijn," voegt hij eraan toe. Het is ook niet duidelijk wanneer effectieve medicijnen beschikbaar kunnen komen.

  Te midden van alle onzekerheid zullen er waarschijnlijk grote verschillen zijn in beleggingsrendementen tussen landen, sectoren en bedrijven. Dit creëert een enorm potentieel om waarde toe te voegen met een strategische investeringsaanpak, maar tegelijkertijd is een zorgvuldige analyse vereist om kansen te identificeren en risico's te beheren. "Beleggers zullen diep moeten graven om de groene herstelscheuten op lokaal niveau te vinden", zegt Mark Vaselkiv, CIO, vastrentende waarden bij T. Rowe Price.

  In dit beleggingsklimaat kunnen waarderingscijfers bijzonder moeilijk te interpreteren zijn, waarschuwt Justin Thomson, CIO, internationale aandelen. "Geaggregeerde marktwaarderingen zijn nog nooit zo betekenisloos geweest door de enorme tweedeling tussen bedrijven die aan de goede of de verkeerde kant van de verandering staan. De winnaars van vandaag worden gesteund door een superieure cashflow en cash-rijke balansen", betoogt Thomson.

  De weg naar herstel

  Hoewel het coronavirus de wereldeconomie een geweldige optater gaf, lieten de aandelen- en obligatiemarkten in het tweede kwartaal tot medio juni een fors herstel zien. “De grote vraag is nu of deze rally niet te hard van stapel is gelopen”, zegt Sharps. "Elke keer als je in een economische neergang zit, komt er een punt waar de markten beginnen te anticiperen op verbetering", merkt hij op. "Aangezien de verspreiding van het virus lijkt te zijn vertraagd en veel bedrijven heropenen, ben ik niet al te verbaasd dat de markten het dieptepunt gepasseerd zijn."

  De opleving van aandelen- en obligatiemarkten is voor een groot deel te danken aan de ongekend forse stimuleringsmaatregelen, die nog groter waren dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009. “Met veel van de verwachte voordelen van de stimuleringsmaatregelen al ingeprijsd, zullen de economische fundamenten het nu moeten overnemen om de markten naar een hoger niveau te tillen. Ik denk dat het vanaf hier moeilijker zal worden," zegt Sharps.

  Disruptie in hogere versnelling

  De economische en sociale gevolgen van de pandemie lijken de opkomst van dominante technologieplatforms in de detailhandel, social media, streaming content en teleconferenties te hebben versneld. Deze trend zal waarschijnlijk de kloof tussen sectoren en bedrijven die profiteren van de verstoring en bedrijven die erdoor worden uitgedaagd, vergroten. "De veranderingen in de afgelopen maanden in de manier waarop we werken, socialiseren en ons vermaken hebben de grote technologiebedrijven met enkele jaren vooruitgeholpen", aldus Sharps.

  De grootste technologiebedrijven lijken goed gepositioneerd om te profiteren van de versnelling van de disruptie, dankzij hun enorme kasreserves, de mogelijkheid om marktaandeel te winnen van zwakkere concurrenten en het vermogen om de beste medewerkers aan te trekken. De top vijf Amerikaanse technologiebedrijven zullen profijt blijven hebben van de ontwrichting en de pandemie. Vanaf begin juni namen zij al meer dan 20% van de marktkapitalisatie in de S&P 500-index voor hun rekening – dat is meer dan de onderste 340 bedrijven in de samen.

  Focus op schuldkwaliteit

  De economische schade veroorzaakt door het coronavirus heeft de kwaliteit van schuld in de eerste helft van 2020 in de schijnwerpers gezet, toen beleggers in vastrentende waarden hun toevlucht zochten in staatsschulden en investment-grade (IG) van topkwaliteit. "Hoewel de creditspreads zijn afgenomen na de sell-off in maart, blijven ze breed en volatiel," meent Vaselkiv. In de high-yield markt zijn de yield spreads voor obligaties met een BB-rating die als defensief worden beschouwd, afgenomen tot het niveau van vóór de crisis. Toch zijn sommige ‘fallen angels’- bedrijven die onlangs hun IG-ratings hebben verloren - gedwongen om obligaties met een yield van maar liefst 9% te verkopen om hun balansen te ondersteunen. "In dit klimaat moeten beleggers de relatieve waarde per geval zorgvuldig analyseren," zegt Vaselkiv. Bij het voorspellen van potentiële wanbetalingspercentages hebben de analisten van T. Rowe Price het universum van high yield in drie brede groepen verdeeld: Sectoren zoals luchtvaartmaatschappijen en cruisemaatschappijen die te maken hebben met existentiële risico's. Sommige van deze emittenten zullen waarschijnlijk binnen of buiten een faillissement worden geherstructureerd. Een aantal energiebedrijven kan ook in deze categorie vallen als de olieprijs onder de 40 dollar per vat blijft. Cyclische sectoren, zoals autofabrikanten en huizenbouwers, waar de inkomsten en winsten sterk zijn gedaald, maar nieuwe obligatie-uitgiften bedrijven kunnen helpen bruggen te slaan naar herstel. Sectoren die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het veranderende consumentengedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld sommige mediabedrijven, quick-service restaurants en supermarktketens zijn.

  Beleid, politiek en populisme

  Terwijl de coronaviruscrisis begin 2020 de beleidsagenda domineerde, zullen beleggers een groot aantal andere risico’s ook in het oog moeten houden - die mogelijk nog worden verergerd door de pandemie in de tweede helft van het jaar. Deze omvatten stijgende spanningen tussen de VS en China, sociale onrust, anti-globalisering, en de Amerikaanse verkiezingen die gepland zijn in november.

  Zelfs voordat het coronavirus hun activiteiten verstoorde, werd het vermogen van multinationale bedrijven om wereldwijde schaalvoordelen te benutten uitgedaagd door protectionistische druk, meent Sharps. Nu, na het zien van de ravage die de pandemie in de toeleveringsketens heeft veroorzaakt, zullen bedrijven zelf waarschijnlijk de nadruk willen leggen op bedrijfsweerbaarheid boven efficiëntie, zelfs als dit een verlaging van de winstmarges tot gevolg heeft.

  De economische voordelen zijn te groot voor het terugdraaien van globalisering stelt Sharps. "Maar als je de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China toevoegt, lijkt een trend naar herziening van de wereldwijde supply chains onvermijdelijk."

  Thomson zegt dat hij optimistisch is dat de VS en China een stap terug zullen doen in hun handelsoorlog, waardoor een potentiële bedreiging voor het wereldwijde economische herstel wordt weggenomen. Hij voorspelt echter dat de concurrentie op langere termijn voor dominantie in belangrijke technologiesectoren waarschijnlijk zal leiden tot aanhoudende wrijving tussen de twee economische grootmachten.

  "Hong Kong, de speciale administratieve regio van China, zit gevangen in het midden van deze spanningen", zegt Thomson. Maar terwijl westerse critici de inspanningen van Beijing om een nieuwe veiligheidswet voor de stad door te drukken, ontkennen, voorspelt Thomson dat China zijn wettelijk kader niet rechtstreeks aan Hong Kong zal opleggen, omdat dat de levensvatbaarheid van de stad als financieel centrum zou bedreigen.

  Hanteer een strategische investeringsaanpak

  Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2020, zouden beleggers meer geleidelijk herstel in risicovolle beleggingen kunnen verwachten - niet een voortzetting van de krachtige rally's die de markten van hun dieptepunten van maart hebben weggevoerd. "Er zijn nog steeds potentiële kansen, maar ze zijn duidelijk minder overtuigend dan in april", zegt Sharps.

  Thomson zegt dat hij relatief optimistisch is over de tweede helft van 2020, hoewel de markten soms nog wat ‘ruw’ kunnen zijn. "Ik denk dat het heropenen van economieën, plus de omvang van de stimuleringsmaatregelen en het potentieel voor medische doorbraken, de mogelijkheid creëren voor aandelen om op een hoger niveau te bewegen tussen nu en het einde van het jaar," voorspelt hij.

  Een langetermijnbeleggingsperspectief en een goede aandacht voor potentiële risico's kunnen van cruciaal belang zijn. "Het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat de economieën zich volledig hebben hersteld van de wereldwijde financiële crisis", merkt Vaselkiv op, "en we staan vandaag de dag voor nog grotere uitdagingen. Ik zou beleggers dan ook willen aanmoedigen om de risicoposities in hun portefeuilles zorgvuldig in de gaten te houden.