Candriam neemt alternatieve multi asset management activiteiten van Rothschild & Co over

CANDRIAM en Rothschild & Co Asset Management Europe hebben een overeenkomst gesloten om het beheer van de alternatieve multi asset management activiteiten van Rothschild & Co Asset Management Europe aan CANDRIAM over te dragen. De overeenkomst betreft de open fondsen naar Frans recht en naar Luxemburgs recht alsook gespecialiseerde institutionele fondsen en dat voor een totaal vermogen van circa 350 miljoen euro.

Deze operatie past binnen een samenwerking die Rothschild & Co Asset Management Europe en CANDRIAM zijn aangegaan. Na afloop daarvan zal Rothschild & Co Asset Management Europe zijn multi asset fondsen in alternatief beheer en een microfinancieringsfonds aan CANDRIAM overdragen, zodat die laatste er de beheermaatschappij van wordt, uiteraard op voorwaarde dat de benodigde toestemming wordt verkregen van de bevoegde toezichthouders. (meer bepaald AMF en CSSF). De operatie houdt ook in dat de teams voor alternatieve multi asset fondsen van Rothschild & Co Asset Management Europe naar CANDRIAM verhuizen.