Groeiende behoefte aan financiering van infrastructuur in Azië

Auteur: Joyce Tan, Portfolio Specialist, Asian Debt bij NN Investment Partners

Joycetan
Joyce Tan

Begin augustus heeft de Indonesische private energieproducent Paiton Energy met succes twee langlopende obligaties geplaatst, voor in totaal USD 2 miljard. Deze projectobligaties - uitgegeven om de levering van elektriciteit aan het staatsbedrijf Perusahaan Listrik Negara (PLN) te financieren – zijn relatief nieuw op de offshore obligatiemarkt in Azië.

Dergelijke projectobligaties zijn zeldzaam in Azië. De publieke sector, inclusief multilaterale ontwikkelingsbanken, en commerciële banken financieren momenteel ongeveer 92% van de infrastructuurinvesteringen in Azië¹. China heeft tot nu toe USD 500 miljard uitgegeven aan het omvangrijke project ‘One Belt, One Road’ (OBOR). Hierin zijn nog niet eens de miljarden meegenomen die de beleidskrediet verlenende banken en commerciële kredietverstrekkers al hebben uitgeleend aan OBOR-projecten.

De overheid alleen kan de financieringskloof echter niet dichten. Banken hebben weinig ruimte voor de lange looptijden en grote kredietvolumes die voor veel infrastructuurprojecten nodig zijn en de strengere kapitaalvereisten voor banken (vooral de Basel-regelgeving) maken projectfinanciering duurder. De behoefte aan financiering is in de regio juist sterk gestegen: de Aziatische Ontwikkelingsbank schat dat opkomend Azië tot 2030 jaarlijks USD 1,7 biljoen zal moeten investeren om het groeimomentum vast te houden en armoede uit te bannen.

Dit maakt de weg vrij voor een grotere betrokkenheid van de private sector, vooral door toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten. Een groot voordeel is dat de obligatiemarkt een diepe beleggersbasis heeft (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) die schulden met lange looptijden gemakkelijk kan absorberen. De markt is tevens divers, zodat kredietnemers van een hogere (investment grade) en lagere (high yield) kwaliteit bij verschillende prijsniveaus op de markt kunnen komen.

Projectobligaties zijn geen nieuw fenomeen en op grote schaal ingezet om de infrastructuur in Europa en Noord-Amerika te financieren. De Aziatische obligatiemarkt voor projectfinanciering is om verschillende redenen echter nog onderontwikkeld, bijvoorbeeld door het ontbreken van een adequaat beleid en regelgevende, wettelijke en institutionele kaders en door politieke en wisselkoersrisico’s.

De succesvolle emissie van Paiton Energy in augustus doet niettemin vermoeden dat er in Azië vraag is naar goed gestructureerde projectobligaties. De cashflows van het projectbedrijf zijn behoorlijk duidelijk, gezien het take-or-pay-karakter van het langlopende inkoopcontract tussen Paiton en het overheidsgerelateerde PLN, waarbij PLN verplicht is om alle elektriciteit die Paiton produceert te kopen op basis van een tariefmechanisme dat ervoor zorgt dat de exploitatie- en onderhoudskosten worden doorberekend.

We gaan ervan uit dat er meer projectobligaties op de markt zullen verschijnen. Naast het OBOR-project van China staat in de Filippijnen een ‘Build, Build, Build’-infrastructuurplan op stapel ter waarde van USD170 miljard². Daarbij richt het land zich voor financiering op de offshore markt voor renminbi-obligaties. Maleisië wil haar spoorwegnetwerk verbeteren, maar gezien de verhouding van de schulden ten opzichte van het bbp (bijna 55%³) zal de overheid op zoek moeten naar alternatieve financieringsbronnen buiten de overheidsbegroting.

Een manier om projectobligaties aantrekkelijker te maken, is dat overheden of multilaterale ontwikkelingsbanken zorgen voor kredietverbetering, waardoor het risico van wanbetaling afneemt. Men hoopt dat beleggers, naarmate er meer van deze instrumenten op de markt komen, meer kennis krijgen. Op die manier kunnen ze hun rendement verhogen en tegelijk bijdragen aan de ontwikkeling van Azië.

¹ Bron: Asian Development Bank, 2017
² Bron: National Economic and Development Authority (NEDA), the Department of Transportation (DOTr), the Department of Public Works and Highways (DPWH) and the Bases Conversion and Development Authority
³ Bron: Bloomberg , November 2017

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.