UBS AM: Amerikaanse dollar zal verder verzwakken

Het Amerikaanse monetair beleid en de manier waarop het land de corona-pandemie heeft aangepakt, zijn de belangrijkste redenen om ervan uit te gaan dat de Amerikaanse dollar - na een jarenlange rally - nu over zijn piek heen is. In zijn laatste Monthy ‘The US dollar’s undoing’ zegt Evan Brown, Head Multi-Asset Strategy van UBS Asset Management dat de munt nog verder zal zakken in waarde.

Volgens Brown heeft de coronaviruspaniek beleggers massaal richting de veilige Amerikaanse munt gedreven, en dat stuwde de reële waarde van de US Dollar in maart tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

Maar, zegt Brown, de twee pijlers die aan de basis hiervan staan, fantastische groeivooruitzichten en een aanzienlijke yieldpremie – zijn helemaal uitgehold, terwijl de stijgende politieke onzekerheid de tegenwind van de dollar dreigt te versterken.

“Een kentering in de crisistoestand, het feit dat we aan het begin staan van een vroeg cyclisch klimaat, het uiteenspatten van de omstandigheden die de dollar jarenlang in het zadel hielden, en de toename van de politieke onzekerheid in de VS, vormen gezamenlijk een sterke zaak tegen de dollar als wereldwijde reservevaluta.”

Meer hoogtepunten uit de analyse van Brown:

  • De omslag van zware financiële stress en recessie naar een terugkerende economische groei heeft grote gevolgen voor wereldwijde valutamarkten
  • Een vroegcyclisch klimaat wordt meestal gekenmerkt door een zwakke Amerikaanse dollar en dat zal zich zeker de komende maanden manifesteren
  • De belangrijkste pijlers voor de jarenlange dollarsterkte zijn danig aangetast
  • De naderende presidentsverkiezingen zullen in toenemende mate van invloed zijn op de financiële markten. De politieke onzekerheid en hiermee gepaard gaande mogelijke beleidswijzigingen zullen waarschijnlijk negatief uitpakken voor de dollar
  • Onze oproep is om tactisch gebruik te maken van deze dollarzwakte; het legt relatieve waardemogelijkheden aan de dag, niet alleen in de valutasector, maar ook voor aandelen en obligaties
  • Het pessimisme over de dollar wordt enigszins getemperd door de economische onzekerheid en door gebeurtenissen die de zwaarte en de omvang van een verdere neergang kunnen beperken