Beursgenoteerde infrastructuuraandelen in een post-lockdown wereld

Door Alex Araujo, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund.

Een deel van de wereld komt uit zijn lockdown en past zich aan een post-pandemische manier van werken aan. De overheden hebben als reactie op de uitbraak van het coronavirus aanzienlijke fiscale stimuleringspakketten aangekondigd, in veel gevallen omvatten die ook hogere uitgaven voor infrastructuur. Deze dynamiek zou een sterke impuls kunnen geven aan het rendement de activaklasse van beursgenoteerde infrastructuurbedrijven.

Maart was over het algemeen een moeilijke maand voor de markten als gevolg van de verspreiding van Covid-19. Bij de beursgenoteerde infrastructuurbedrijven werden vooral de sectoren transport en energie getroffen. De problemen aan de aanbodzijde veroorzaakt door de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) vielen samen met een kelderende vraag naar energieproducten als gevolg van het stilvallen van de economie - waarbij de luchthavens en andere transportmiddelen tot stilstand kwamen.

Op korte termijn kwamen de dividenden van bedrijven in specifieke sectoren, zoals de luchthavenindustrie, onder druk te staan, omdat sommige bedrijven hun betalingen opschortten. Toch blijven vele aantrekkelijk vanuit een langetermijnperspectief, gezien de belofte om hun dividenden zo snel mogelijk weer te laten stijgen. De koers van infrastructuurbedrijven heeft de neiging om in vergelijking met de bredere markt snel terug op te veren.

In een periode van economische onzekerheid waarin de dividenden in de hele markt onder druk staan, zijn de winsten van de nutssector een rots in de branding. Veel nutsbedrijven zijn niet alleen defensief, maar fungeren ook als betrouwbare inkomensgeneratoren. Dit beleggingssegment was dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Wij hebben ons relatief belang in de sector verstevigd door vier nieuwe nutsbedrijven te kopen - met name NextEra Energy Resources Partners in de VS, A2A in Italië, Contour Global in het Verenigd Koninkrijk en China Gas Holdings in Hong Kong. Wij volgden deze bedrijven al enige tijd, maar de waarderingen lagen tot aan de recente marktdaling buiten bereik. De waarde van deze vier aandelen is sinds aankoop gestegen, met een koerswinst van 30% of meer.

Fiscale expansie zorgt voor een gunstige omgeving Belangrijk om weten dat dat segment van beursgenoteerde infrastructuurbedrijven zich snel uitbreidt naast de traditionele sectoren nutsvoorzieningen, energiepijpleidingen en transport. Deze sectoren worden 'economische' infrastructuur genoemd. Het is cruciaal om ook een evenwichtige portefeuille van 'sociale' en 'evoluerende' infrastructuur te hebben. Dit laatste omvat zowel communicatie- en transactie-infrastructuur als royaltybedrijven, die allemaal een nieuwe dimensie geven aan een activaklasse die gewoonlijk wordt geassocieerd met stabiliteit.

De 'evoluerende' infrastructuur stond in de schijnwerpers tijdens de wereldwijde lockdown, gezien de duidelijke behoefte aan digitale infrastructuur zoals breedband of datacenters. Maar deze trend beperkt zich niet tot de lockdown - het is een structurele groeikans.

Het kan enige tijd duren voordat de economie in het algemeen weer aantrekt. Overal ter wereld hebben overheden initiatieven genomen om het economisch herstel te stimuleren, en een groot deel daarvan is gebaseerd op infrastructuuruitgaven. Deze fiscale expansie zou een gunstige achtergrond kunnen bieden voor beursgenoteerde infrastructuurbedrijven.

Enkele voorbeelden. In de VS heeft de New Jersey Turnpike Authority een tolheffing van 36% aangekondigd om de komende 15 tot 20 jaar $24 miljard aan investeringsprojecten voor haar snelwegen te helpen financieren. In een verkiezingsjaar, waarin de noodzaak van infrastructuuruitgaven één van de weinige punten is waarover Republikeinen en Democraten het eens zijn, zal het interessant zijn om te zien of er in het hele land sprake is van vergelijkbare ontwikkelingen.

In Europa denkt de Spaanse regering na over de verdere privatisering van de snelwegen volgens het model van de tolwegen om de levensduur en het onderhoud ervan te waarborgen in het licht van de krappe overheidsfinanciën. En er werden infrastructuurcontracten gegund aan bedrijven zoals Vinci, waarin het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund belegt, voor een project dat verband houdt met het openbaar vervoer in Parijs. Voor de activaklasse van de beursgenoteerde infrastructuurbedrijven zijn deze budgettaire initiatieven van bepaalde landen van het allergrootste belang.

Alle aandacht naar hernieuwbare energie en circulaire economie

In veel landen staan de fiscale expansie en het economisch herstel in het teken van een circulaire economie en hernieuwbare energiebronnen. Het economische reddingspakket van Europa viel op door zijn groene agenda, waar duurzaamheid centraal staat in het herstelplan. In mei stelde de Europese Commissie een pakket voor om de EU te helpen de gevolgen van de Covid-19-crisis aan te pakken. Het plan, dat bekend staat als Next Generation EU, heeft een duidelijk beleid om hernieuwbare energie en schoon vervoer te bevorderen, evenals de renovatie en efficiëntie van infrastructuur en gebouwen om een meer circulaire economie te ondersteunen.

Er gaan ook meer investeringen in de digitale infrastructuur, aangezien Europa ernaar streeft de connectiviteit te stimuleren - waardoor de snelle uitrol van 5G-netwerken hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. Het Duitse herstelvoorstel volgde een soortgelijke lijn, waarbij het land 50 miljard euro uittrok voor digitalisering, innovatie en klimaatverandering.

De fiscale stimulans zal waarschijnlijk actueel blijven totdat de wereldeconomie een stevigere basis heeft. Maar het is ook van cruciaal belang te weten dat beursgenoteerde infrastructuur een activaklasse is die wordt gedreven door krachtige, multi-decadetrends die waarschijnlijk zullen aanhouden. Een van de meest prominente langetermijnthema's is hernieuwbare energie. Enkele voorbeelden van bedrijven die op dit gebied actief zijn : NextEra Energy Resources , een in de VS gevestigde duurzame energieproducent, en Ørsted, de wereldleider op het gebied van offshore-windenergie.

Andere dominante thema's zijn het transport van de toekomst, verstedelijking, universele connectiviteit, water- en afvalbeheer en sociale en demografische verschuivingen. Deze thematische staartwinden zullen waarschijnlijk nog vele tientallen jaren aanhouden. Ze bieden interessante mogelijkheden voor beleggers.