Amundi: Vastrentende waarden VS aantrekkelijk door lage hedgekosten

In dollar uitgegeven obligaties, leningen en hypotheken vormen een aantrekkelijke beleggingen nu kosten voor het afdekken van dollarrisico’s (hedgen) de afgelopen maanden aanzienlijk zijn gedaald. “Vooral voor Europese beleggers is dit een goed moment om in Amerikaanse obligaties te stappen”, zeggen analisten van Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder.

Voor Europese beleggers zijn de kosten voor het afdekken van activa in Amerikaanse dollar naar euro's gedaald met -2,79%, van een hoge piek van 3,64% tegen het einde van 2018 tot ongeveer 0,85% eind juni.

Voornaamste oorzaak van de dalende kosten is het beleid van de Federal Reserve (Fed). De belangrijkste motor van de hedgekosten zijn renteverschillen, die sterk worden beïnvloed door het beleid van de centrale bank. Naarmate de Fed in de tweede helft van 2018 overging op een soepeler monetair beleid, begonnen de renteverschillen - en hedgekosten - te verkleinen/dalen.

Deze trend versnelde aanzienlijk toen de Fed de rente verlaagde en steunprogramma's introduceerde als reactie op de coronapandemie. De andere factor die de kosten van hedging beïnvloedt, is de premie om in dollars te wisselen. Deze premie daalde omdat de hedgekosten op piekniveaus lagen.

Naar verwachting zullen hedgekosten laag blijven, omdat de Fed aankondigde tot zeker 2022 een verruimend beleid te voeren. Sterker: Amundi voorziet een mogelijk verdere daling van de hedgekosten, omdat ook de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voorlopig laag houdt. “Hoewel het niet ons basisscenario is dat de ECB van haar negatieve rentebeleid afstapt, kunnen de markten anticiperen op een beleidsverschuiving naar nul als later dit jaar sterkere macro-economische cijfers beginnen op te komen en in de eerste helft van 2021”, schrijven de Amundi-analisten.