RobecoSAM: VS blijven dalen op wereldwijde ESG-ranglijst

De VS bevinden zich in een neerwaartse spiraal wat betreft duurzaamheid. Het land blijft dalen op de ESG-ranglijst van duurzame vermogensbeheerder RobecoSAM. “Afgezien van 's werelds hoogste besmettings- en sterftecijfer door het coronavirus, boekt het land ook een enorme achteruitgang van de sociale omstandigheden door het terugdraaien van progressieve milieuwetgeving”, schrijft Max Schieler, SI Country Analist bij RobecoSAM.

Bovenstaande resultaten presenteert RobecoSAM in haar halfjaarlijkse onderzoeksrapport Country ESG Ranking. Het volgt de milieu-, sociale en bestuurskenmerken (ESG) van 150 landen, waarmee deze ranglijst het meest uitgebreide duurzaamheidsonderzoek in zijn soort is. De juli-editie van de ESG-ranglijst voor landen beslaat voor het eerst de periode waarin de pandemie miljoenen mensen wereldwijd heeft getroffen.

RobecoSAM concludeert bovendien dat – ondanks een sterke governance-score – de VS nog steeds slechter scoren op het gebied van corona-crisisbeheer. Schieler: “Deze uitkomst is niet verrassend in het licht van de records van het aantal besmettingen onder de regering Trump. In tegenstelling tot andere landen bagatelliseerde president Trump het virus geruime tijd en slaagde de overheid er daarom niet in om vroegtijdig actie te ondernemen.”

Het onderzoek wijst er daarnaast op dat democratische landen beter scoren op het gebied van de coronavirusbestrijding dan de meer autoritaire landen. “Er zijn weinig aanwijzingen dat een autoritair politiek regime beter gepositioneerd is om deze pandemie te beheersen”, schrijft de analist van RobecoSAM. “De gegevens tonen het tegendeel aan. Van de landen die de crisis het beste hebben beheerd, zijn de meeste democratieën.”