AXA IM: Commentaar Gilles Moëc op deal EU-herstelfonds

Na lang onderhandelen is er in Brussel een deal bereikt over de vorming van het herstelfonds van €750 miljard voor de Europese Unie. ‘De existentiële zorgen zijn weer tot rust gebracht’, reageert hoofdeconoom Gilles Moëc in een commentaar voor klanten van AXA Investment Managers.

Hij benadrukt dat de ‘zuinige vier’ dan wel het deel dat als subsidie wordt uitgekeerd omlaag hebben onderhandeld naar €390 miljard, maar dat ze niet hun verlangde vetorecht over de besteding van het geld hebben gekregen. Wel kunnen ze het proces afremmen, wat een ‘afschrikwekkende werking’ kan hebben.

Moëc ziet in de totstandkoming eerder een bevestiging van wat hij noemt een intergouvernementeel bestuur dan de vorming van een federaal systeem voor de EU. Hij wijst erop dat het om een eenmalige actie gaat, althans voor de budgetperiode van de EU die duurt van 2021 tot 2027.