Vooruitzichten voor het najaar : Huidig systeem niet in staat om coronavirus littekens te genezen

Door Hans Stegeman, Head Research & Investment Strategy, en Joeri de Wilde, Investment Strategist, bij Triodos Investment Management.

De verwachte diepte van de recessie van dit jaar is met elke nieuwe prognose toegenomen. De strenge lockdown maatregelen zijn langer van kracht geweest dan aanvankelijk verwacht, en COVID-19, oftewel het coronavirus, woekert nog steeds. Hoewel de gedeeltelijke heropening van de meeste belangrijke economieën waarschijnlijk betekent dat het mondiale dieptepunt van de economische activiteit achter ons ligt, zal het herstel langzaam en onvolledig zijn en permanente littekens achterlaten.

Dit staat in schril contrast met de uitgebreide opleving van de financiële markten sinds eind maart, die doet vermoeden dat de wereldeconomie op weg is naar een soepel, V-vormig herstel. We verwachten nog steeds dat de ongezien grote monetaire maatregelen, die de activaprijzen hebben opgeblazen, zullen afnemen en dat de monetaire injecties uiteindelijk zullen opdrogen. Daardoor zullen de beleggers de realiteit onder ogen moeten zien. In de tussentijd hopen we dat de overheden, vooral in Europa, hun economische beleid zullen versterken om een duurzamer economisch systeem te creëren.

In ons basisscenario voor 2020 voorspellen we een wereldwijde economische krimp van 5,3%. Wij verwachten dat herhaalde lokale lockdowns en de aanhoudende onzekerheid het economisch herstel zullen belemmeren.

Ons meer pessimistische alternatieve scenario voorspelt een wereldwijde economische krimp van 7,2% voor 2020. In dit scenario gaan we uit van een terugkeer van grootschalige uitbraken van het virus vanaf het najaar van 2020.

In beide scenario's veroorzaakt de pandemie van het coronavirus een economische schade die ons huidige economische systeem niet zal kunnen genezen, met blijvende littekens als gevolg. Een fundamentele reset van onze economie is daarom noodzakelijk om het systeem veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Een snel, volwaardig economisch herstel zoals verwacht door de financiële markten is onwaarschijnlijk, ondanks de ongekende fiscale en monetaire stimuli. De macro-economische indicatoren en de bedrijfswinsten zullen aanzienlijk verbeteren ten opzichte van hun bodem, maar er zullen geen inhaaleffecten zijn, wat een permanent productieverlies voor de wereldeconomie betekent. De groeiende discrepantie tussen de financiële markten en de reële economie zal uiteindelijk leiden tot een of andere vorm van reality check, hoewel de huidige situatie nog geruime tijd kan voortduren.

Voorzichtige positionering

De pandemie heeft een enorme ontwrichting van de wereldeconomie veroorzaakt. Het rendement van "veilige" overheidsobligaties blijft in de buurt van een historisch dieptepunt. Het rendementspotentieel van deze obligaties is dan ook laag. Tegelijkertijd zijn de rendementen van bedrijfsobligaties het afgelopen kwartaal gedaald, nadat ze in de loop van maart sterk waren gestegen. Zowel investment-grade als high-yield bedrijfsobligaties zitten echter nog steeds boven hun pre-corona niveau, waardoor de waardering van bedrijfsobligaties nog steeds relatief aantrekkelijk is in vergelijking met overheidsobligaties.

Bovendien zullen de bedrijfsobligaties waarschijnlijk profiteren van beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om de liquiditeit en de solvabiliteit te verbeteren. Om deze reden verhogen wij onze blootstelling aan investment-grade obligaties licht. Wij geven de voorkeur aan bedrijven met een hoge kwaliteit, omdat de ineenstorting van de economische activiteit leidt tot een stijging van de kredietwaardigheidsniveaus. Over het algemeen blijven wij in onze obligatieportefeuille grotendeels neutraal.

We blijven voorzichtig met aandelen en lopen niet achter de rally aan. De aandelenwaarderingen zijn opnieuw gestegen als gevolg van de sterke opleving van de markten. De Amerikaanse aandelenmarkt blijft op verschillende vlakken duur, zowel ten opzichte van andere regio's als vanuit een historisch perspectief. De Europese en Aziatische markten, waaronder Japan, zien er goedkoop uit ten opzichte van de VS. De winstramingen zijn gedaald, maar de huidige verwachtingen zijn nog steeds relatief hoog. Negatieve winstverrassingen staan in de sterren geschreven.

In dat geval zouden lagere aandelenkoersen en waarderingen volledig gerechtvaardigd zijn. De huidige ontwikkeling van de aandelenkoersen lijkt te optimistisch en te vroeg. De huidige waarderingen geven de onderliggende fundamentele waarden niet correct weer, terwijl van de centrale banken niet verwacht kan worden dat ze de activaprijzen tot in het oneindige zullen blijven ondersteunen. We blijven daarom onderwogen in aandelen.

Economische verwachtingen