BlackRock ziet brood in Europese aandelen

Nu de economie – alhoewel overal ter wereld in een ander tempo – op gang komt, zijn Europese aandelen aanlokkelijk, vooral vergeleken met die uit opkomende markten (excl. Noord-Azië).

Europa heeft in vergelijking met andere regio’s zijn gezondheidszorg wel op orde en als de wereldwijde groei opveert dan profiteert Europa hiervan. Bovendien reageren overheden snel en adequaat en is er ruimte om de economie aan te jagen met als resultaat dat de risico-rendementsverhouding sterker is geworden dan in opkomende markten. Dit stellen experts van het BlackRock in hun wekelijkse commentaar.

Emerging markets zijn verre van homogeen. De mate waarin het coronavirus om zich heen slaat en de mogelijkheid om die strijd aan te gaan, verschilt sterk per land. Veel economieën in Noord-Azië lijken de epidemie onder controle te hebben en hebben relatief sterke balansen en de beleidsruimte om de storm te doorstaan.

Maar kleven er ook risico’s aan Europese aandelen? “Het verloop van de pandemie kan voor verrassingen zorgen”, aldus BlackRock. “Dit kan variëren van een daling van het aantal besmetting in opkomende landen tot het opflakkeren hiervan in Europa. Ten tweede zouden aandelen uit opkomende markten beter kunnen gaan presteren dan Europese als de Amerikaanse dollar verzwakt ten opzichte van EM-valuta’s of als de wereldeconomie sterker groeit dan we nu voorzien. Kortom, we zijn vooral overwogen in Europese aandelen vanwege de sterke zorgstelsel en de versnelde beleidsreactie.

We zijn onderwogen in aandelen uit opkomende markten buiten Noord-Azië omdat het virus daar nog steeds om zich heen grijpt en de beleidsinstrumenten beperkt zijn. Noord-Azië heeft het virus voorlopig wel onder controle en heeft de capaciteit voor meer steunmaatregelen, waardoor we neutraal blijven als het gaat om Japanse en Aziatische aandelen. We zijn altijd wel te porren voor Amerikaanse aandelen vanwege hun kwaliteit, maar het risico dat er minder geld gepompt wordt in de economie en de onzekerheid rond de verkiezingen, houden ons neutraal.”