Natixis IM: Drukte op technologieaandelenmarkt impliceert nog geen bubbel

Van de vermeende bubbel in technologieaandelen is geen sprake. De markt voor technologieaandelen is weliswaar druk, maar drukte vormt nog geen aanleiding voor ineenstorting, betoogt Garrett Melson, portfoliostrateeg bij Natixis Investment Managers.

De portfoliostrateeg reageert op een veelgelezen onderzoek onder professionele beleggers. Dit bracht naar voren dat de Amerikaanse technologieaandelenmarkten gezien worden als de drukste van alle aandelenmarkten. Zelfs voor de coronacrisis zagen analisten in de drukte op de techaandelenmarkt al een bubbel in wording. Melson heeft tegenargumenten voor het sentiment onder beleggers dat hij bestempelt als ‘zomerscepsis’.

De strateeg ziet onder technologiebedrijven sterke fundamenten: goede managementteams, sterke balansen, weinig schulden, veel kasgeld, betrouwbaar stabiele kasstromen, monopolistische kenmerken en producten waar behoefte aan is. “En de wereldwijde volksgezondheidscrisis doet de vraag naar hun producten nog verder toenemen.”

Volgens de portfoliostrateeg vormen techaandelen voor veel beleggers hun laatste baken van hoop. De alomtegenwoordigheid van hoogwaardige bedrijven maakte het tot de nieuwe defensieve belegging. Melson: “Dat het druk is wil nog niet zeggen dat het instort.”

Dat de VS het coronavirus nog niet onder controle heeft en er steeds weer nieuwe ‘brandhaarden’ opduiken die bestreden moeten worden, maakt dat het verwachte herstel van de Amerikaanse economie langer duurt. Dit werkt volgens Melson eveneens in het voordeel van tech- en groeiaandelen. Een trager herstel betekent immers tragere groei over een langere periode, langer lagere rentes en een platte rentecurve.

Mocht het herstel toch sneller verlopen dan gedacht, dan leidt dit niet tot het leeglopen van een bubbel. “Techaandelen vallen dan niet in één keer om, ze zullen alleen minder presteren ten opzichte van cyclische aandelen.”