De Amerikaanse belastinghervorming: afgekloven tot op het bot

Olivier de Berranger, CIO van La Financière de l’Echiquier

De Amerikaanse belastinghervorming wordt een van de factoren die het verdere verloop van de markten dit najaar zullen bepalen. Dat zeggen we al enkele maanden en de afgelopen twee weken hebben ons in die overtuiging gesterkt. De toenemende onzekerheid over de vraag of er überhaupt een hervorming komt, wanneer die dan in werking zal treden en wat ze precies zal inhouden, woog zwaar op de markten. In combinatie met gemengde winstcijfers en hoge waarderingen zette dat beleggers ertoe aan een ongetwijfeld heilzame adempauze in te lassen.

Het startschot daarvoor werd gegeven door de Senaat, toen die op 9 november, een week na het Huis van Afgevaardigden, zijn versie van de hervormingsplannen naar buiten bracht. Hoewel beide teksten vrijwel hetzelfde uitgangspunt hebben, vertonen ze grote verschillen, vooral als het gaat om het terugbrengen van het aantal belastingvoordelen en de voorgestelde flat tax. Bovenal hebben beide kamers van het Congres een afwijkend tijdschema in gedachten: het Huis van Afgevaardigden wil de hervorming al in 2018 doen ingaan (eventueel gespreid in de tijd, met name voor de verlaging van de vennootschapsbelasting), terwijl de Senaat op 2019 mikt.

Door die verschillen wordt het wetgevingsproces, dat toch al niet zo eenvoudig is, nog ingewikkelder. Het Huis van Afgevaardigden sprak zich op 16 november over het voorstel uit, maar de stemming in de Senaat zal pas na Thanksgiving (23 november) of misschien zelfs begin december plaatsvinden. Als de Senaat, waar de Republikeinse meerderheid veel krapper is, zijn versie van de tekst goedkeurt, is de kruisgang nog niet ten einde. Beide versies van de tekst moeten dan immers nog 'met elkaar in overeenstemming worden gebracht' om te kunnen worden opgenomen in de begroting van 2017/2018. En die begroting moet dan weer vóór 15 december worden aangenomen. De timing is dus bijzonder krap en biedt geen ruimte voor obstakels.

Er blijft onzekerheid over de precieze inhoud van de hervorming en dus over de uiteindelijke weerslag ervan op de economie. Er wacht het Congres immers een moeilijke evenwichtsoefening om de hervorming binnen de budgettaire grenzen te houden. Beide kamers hebben weliswaar een stijging van het begrotingstekort met USD 1.600 mld. over een periode van tien jaar goedgekeurd, maar alleen al de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 20% zou een heel groot stuk van die marge opslokken. Uiteindelijk zullen de Verenigde Staten zeker een belastinghervorming goedkeuren, maar hoe ingrijpend die wordt, wat het effect op de economie zal zijn en wat de timing van de invoering zal zijn, blijft koffiedik kijken.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.