T. Rowe Price: Positief over Azië - Noord-Aziatische regio schudt als eerste het coronavirus van zich af

 • T. Rowe Price is positief over de langetermijnvooruitzichten voor Azië, hoewel het beeld op korte termijn vertroebeld is vanwege het coronavirus, de wereldwijde recessie en de inkrimping van de wereldhandel. De economische vooruitzichten voor Noord-Azië zijn verbeterd, maar de zorgen ten aanzien van India en delen van Zuidoost-Azië zijn nog groot omdat de vooruitgang daar achterblijft. Een hervatting van de trendmatige groei van de Chinese binnenlandse vraag zal de regionale Aziatische economie in 2021 helpen ondersteunen, hoewel de zwakke wereldwijde exportvraag een belangrijke potentiële tegenwind vormt.

  Noord-Azië brengt als eerste het coronavirus onder controle

  Noord-Azië is de eerste regio die het post-coronavirus tijdperk ingaat, nu daar de beperkingen zijn opgeheven of versoepeld. De sterke daling van nieuwe gevallen betekent dat consumenten en bedrijven licht kunnen zien aan het einde van de tunnel. Daarentegen verspreidt het coronavirus zich nog steeds snel in India, ondanks het feit dat het land zichzelf een van de strengste nationale lockdowns heeft opgelegd.

  Sterke Chinese beleidsreactie ondersteunt herstel

  Het begrotingsbeleid, in plaats van het monetaire beleid, is de sleutel tot de inspanningen van Beijing geweest om de Chinese economie na de lockdown te herstarten. De budgettaire stimulans in 2020 bedraagt volgens een ruime definitie ongeveer 5,5% van het bruto binnenlands product (BBP). Dit is een stuk minder dan het Chinese antwoord op de wereldwijde financiële crisis in 2008. Dat was meer dan 12% van het BBP, maar bracht achteraf veel problemen met zich mee. De Chinese stimulans in 2020 ziet er ook klein uit in vergelijking met de maatregelen die de VS en een aantal andere landen hebben aangekondigd. China's lockdown was echter relatief korter, waardoor er minder economische schade werd aangericht en er minder behoefte was aan extreme beleidsondersteuning. Veel van de grote stimuleringspakketten die door andere landen zijn aangekondigd, omvatten leninggaranties en rentesubsidies, die het nominale cijfer opblazen, maar slechts een beperkt effect op de vraag hebben. China's budgettaire reactie op het coronavirus is meer gericht op de traditionele uitgaven voor infrastructuur, die een hoger gehalte aan binnenlandse vraag hebben. De stimulans van 5,5% van het BBP is eigenlijk behoorlijk stevig, en de impact begint al zichtbaar te worden in de maandelijkse economische gegevens van China.

  Azië ïntegreert steeds nauwer met China

  Naar verwachting zal de trendgroei van de Chinese binnenlandse vraag in 2021 de belangrijkste groeiaanjager voor de regio zal zijn. Over een langere periode zal de Aziatische economie meer, niet minder, nauw geïntegreerd zijn met China. Er zijn aanwijzingen dat er een regionale factor is die de Aziatische economische groei aanjaagt en die verband houdt met de opkomst van China en de gevolgen daarvan voor de naburige economieën.

  Vertrek wereldwijde supply chains China onwaarschijnlijk

  De aftocht van globalisering en de verschuiving van de afhankelijkheid van de wereldwijde toeleveringsketens werd een hot topic na de disruptie die het coronavirus veroorzaakte. Op de middellange tot langere termijn zal er waarschijnlijk sprake zijn van enige migratie van toeleveringsketens, aangezien multinationale ondernemingen de voordelen van een grotere diversificatie lijken in te zien. Maar op korte termijn kunnen de veranderingen in de global supply chains vrij beperkt zijn, omdat er in veel gevallen hoge kosten mee gemoeid zijn.

  Voor complexere goederen met een hogere toegevoegde waarde zijn er maar weinig landen die de schaal en de geavanceerde Chinese productie- en logistieke netwerken kunnen evenaren. De verplaatsing van de toeleveringsketens voor deze producten uit China zal waarschijnlijk leiden tot aanzienlijk hogere kosten op korte termijn en een potentieel verlies aan concurrentievermogen. Bovendien heeft China door de snelle hervatting van de activiteiten na de blokkade van het coronavirus de kwaliteit en de kracht van het ecosysteem van de toeleveringsketen aangetoond.

  Een ander verhaal is de arbeidsintensieve productie met een lage toegevoegde waarde. Deze zal blijven migreren van China naar goedkopere locaties, zoals het afgelopen decennium het geval was. Een groot deel van deze productie zal echter waarschijnlijk in Azië blijven en naar Vietnam, Maleisië, Indonesië en in toenemende mate India migreren. Het nettoverlies aan productiecapaciteit in de regio als gevolg van toeleveringsketens die China verlaten, kan daarom vrij klein zijn.

  Investeringsthema's in Azië

  T. Rowe Price wijzigt zijn strategische beleggingsbenadering in Aziatische aandelen niet vanwege het coronavirus. Moffet zal de beproefde methode blijven volgen om te zoeken naar hoogwaardige, kasstroomgenererende bedrijven die worden gerund door sterke managementteams en deze voor de langere termijn vast te houden om te proberen te profiteren van hun groeimogelijkheden. De focus op bedrijven met het potentieel voor duurzame winstgroei vertaalt zich natuurlijk naar bedrijven met een sterke balans. Moffet meent dat de nadruk op de kracht van de balans heeft geholpen om een deel van de stress van de verkoopgolf in het eerste kwartaal te doorstaan.

  De ontwrichting van de Aziatische markten in februari en maart bood een zeldzame gelegenheid om posities toe te voegen in bedrijven met goede langetermijnvooruitzichten die tijdens de paniek op de markten zwaar oververkocht waren geraakt. Er was een kort moment op het hoogtepunt van de coronavirusangst, toen Moffet Aziatische kwaliteitsbedrijven tegen spotprijzen kon kopen. Zoals altijd werden nieuwe posities gedreven door bottom-up aandelenfundamentals in plaats van door sterke top-down standpunten. Chinese aandelen herstelden zich sneller dan andere Aziatische markten. Dit stelde Moffet in staat om een aantal van de sterke Chinese bedrijven in de portefeuille als financieringsbron in te zetten voor kansen in andere markten.

  Veel van de beste kansen lagen in Zuidoost-Azië en, meer recentelijk, in Hongkong. De echt scherpe marktcorrecties in deze markten kwamen later dan in China. In totaal heeft Moffet in het eerste kwartaal 14 nieuwe participaties verworven, wat voor T. Rowe Price een buitengewoon groot aantal is gezien zijn buy-and-hold beleggingsstijl. Veel van de nieuwe namen waren kwaliteitsaandelen die al langer op het netvlies stonden, maar waarvan de waarderingen onaantrekkelijk waren tot viruspaniek beleggers ertoe aanzette ze zonder onderscheid te verkopen. Moffet maakte ook van de gelegenheid gebruik om posities in oversold kwaliteitsnamen in Hongkong, een van de slechtst presterende markten in de regio die getroffen is door de spanningen in de VS en China en door de angst voor hernieuwde straatprotesten en het coronavirus, aan te vullen. Een indicatie dat de markt van Hongkong oververkocht is geraakt, ligt in het feit dat een aantal grote beursgenoteerde bedrijven recentelijk hun aandelen hebben teruggekocht.

  Als gevolg van bovenstaande veranderingen is de portefeuille momenteel oververtegenwoordigd in de Filippijnen en Hongkong. China is overgegaan van een overweging in een gematigde onderweging, maar kijkend naar de blootstelling aan Hongkong en enkele regionale aandelen met een sterke blootstelling aan China, zoals een groot wijnbedrijf met een notering in Australië, dan is het misschien nauwkeuriger om te zeggen dat de portefeuille neutraal is in China.