DWS: Goede oogst en coronacrisis drukken graanprijzen

“Gunstige weersomstandigheden blijven de graanprijzen drukken. Zelfs als China graan koopt van Amerika, zullen productieoverschot en voorraden het opwaartse koerspotentieel beperken. Dat schrijft hoofd grondstoffen Darwei Kung van DWS in zijn analyse van de grondstoffenmarkten.

"Hoge temperaturen en regen beloven een goede graanoogst. De vraag uit China weegt niet op tegen de betere weersomstandigheden. Ook zijn beleggers, nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, vooral gericht op het mogelijk wegvallen van de vraag door afnemende economische activiteit, waardoor ze niet zozeer bezig zijn met Chinese aankopen. We verwachten dan ook dat prijzen van agrarische producten onder druk blijven tot de zorgen rond het coronavirus afnemen.”

Goud

“De afgelopen maand zagen we eigenlijk alleen maar koersbewegingen in edelmetalen. Beleggers bleven hun toevlucht zoeken in veilige havens, en dus steeg goud voor het eerst tot boven de 2000 dollar per troy ounce. Onzekerheden rond het coronavirus en het stijgend aantal besmettingen in de VS zorgen ervoor dat beleggers twijfels houden over een economisch herstel. Ook zullen de lage rente en het opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank de goudprijzen blijven stutten.

Daarnaast maakt de zwakkere dollar goud goedkoper in opkomende landen, en dus kan er meer goud gekocht worden. De prijs is onlangs weer gezakt tot onder de 2000 dollar, maar een lichte correctie leek onvermijdelijk gezien de flinke prijsstijging in de tweede helft van juli. We verwachten echter dat de opwaartse trend zich voortzet aangezien de Amerikaanse centrale bank het monetaire beleid niet wijzigt, en politieke en economische onzekerheden aanhouden. De prijs van platina zal ook gestuwd worden omdat de pandemie heeft geleid tot een fikse afname van de platinaproductie in Zuid-Afrika, dat goed is voor 75% van het wereldwijde aanbod.”

Basismetalen

“Ook de prijs van basismetalen wordt gesteund door de fundamentals. In juli presenteerden legio grondstoffenbedrijven hun halfjaarcijfers en zij wezen er toen op dat lagere kapitaaluitgaven en een krimp in het personeelsbestand als gevolg van de coronacrisis gevolgen heeft voor het aanbod. Mijnwerkersstakingen zoals in Chili leidden ook tot vrees met betrekking tot verstoringen tussen vraag en aanbod. Nu de dollarkoers niet meer aan het dalen is, blijft het groeiende momentum voor edelmetaalprijzen wellicht niet zo sterk als in de afgelopen weken. Zolang het macro-sentiment niet verslechtert, verwachten we dat beleggers wel interesse houden.

Energie

“Energie is op dit moment het minst spannende onderdeel van de grondstoffenmarkt. Aan de aanbodzijde hebben de Golfstaten die behoren tot de Opec, zo ook Irak en Saudi-Arabië, een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin ze aangeven voornemens te zijn zich te houden aan de afspraken tussen de Opec en Rusland over het productieplafond. Dit neemt zeker de zorg weg dat de productie boven de limieten van de Opec en Rusland uit zal komen.

De vraag naar benzine steeg sterk in juni en juli door de heropening van economieën wereldwijd. Olie is echter een grondstof die baat heeft bij sociale contacten en globalisering. De vraag is nog altijd beperkt, zeker nu het aantal coronabesmettingen in Europa weer toeneemt. We verwachten dan ook dat de toename in vraag in august iets gematigder zal zijn dan in juli.

Hoewel Opec+ en andere olieproducerende landen aanbod terugbrengen naar de markt, wordt dit geleidelijk gedaan met het oog op het gematigde herstel in wereldwijde vraag. Ongeacht hoe snel dit herstel verloopt, zal het een behoorlijke tijd duren om het overaanbod te slijten en voorraden omlaag te brengen naar historische gemiddelden. We verwachten dan ook dat de olieprijs tussen de 40 en 45 dollar per WTI-vat blijft.

De grote bewegingen in aardgasprijzen kwam nadat weermodellen met name in Europa bovengemiddelde temperaturen voorspelden, met de verwachting dat de vraag naar airconditioners ook de vraag naar aardgas doet toenemen. In lijn met deze ontwikkelingen namen de exportvolumes van vloeibaar aardgas uit Amerika toe na weken van daling. Op beleidsgebied kondigde het Amerikaanse ministerie van Energie aan de export van vloeibaar aardgas toe te staan naar landen zonder handelsakkoord tot 2050, met als resultaat groeiend vertrouwen in vraag en aanbod op de lange termijn. Op de korte termijn verwachten we dat prijs van aardgas gelijk blijft nu weersvoorspellingen bovengemiddelde temperaturen voorspellen.