Hoe co-investeringen private equity beleggers helpen hun rendement na de crisis te verhogen

In de jaren volgend op een crisis kan private equity sterk presteren, stellen specialisten van Schroders. Met name co-investeringen bieden de flexibiliteit die nodig is wanneer de stabiliteit in de markt ontbreekt.

Publieke markten lijken steeds meer los te raken van de bedrijfsfundamentals, terwijl de volatiliteit blijft bestaan. Dat maakt private equity beleggingen aantrekkelijk. De geschiedenis lijkt dit te bevestigen. Deze categorie doet het doorgaans goed in de jaren na een crisis. Maar beleggen in private equity vergt lokale kennis en ervaring. Schroders ziet vooral voordelen in co-investeringen, om valkuilen te voorkomen en kansen niet te missen.

Wat maakt co-investeringen juist nú zo interessant en hoe kan kapitaal zo goed mogelijk aangewend worden?

Co-investeringen bieden Limited Partners ("LP's") de mogelijkheid om naast General Partners ("GP's") rechtstreeks in bedrijven te investeren. LP's met ruime toegang tot GP’s hebben de mogelijkheid om flexibel te beleggen in de meest aantrekkelijke marktsegmenten en kunnen zelfs een grotere mate van selectiviteit hebben bij het beoordelen van deals.

In tijden van crisis hebben co-investeringen de mogelijkheid om tegen lagere instapwaarderingen en aantrekkelijke voorwaarden te investeren. Historisch gezien is er onmiddellijk na een crisis een pauze in nieuwe investerings- en desinvesteringsactiviteiten, aangezien verkopers de neerwaartse markt proberen te vermijden. Wanneer financiële markten weer oog krijgen voor de bedrijfsfundamentals, is er vaak ook sprake van aanzienlijk verminderde liquiditeit op de markt.

Niet-financiële beleggers (bedrijfsmanagement) stoppen met investeren om zich te concentreren op operationele zaken en kijken mogelijk zelfs naar het afstoten van de niet-kernactiva om de liquiditeit te versterken. Financiële beleggers vertonen ook minder activiteit naarmate hun fondsenwerving vertraagt. De concurrentie voor deals daalt en de verkopers moeten zich aanpassen aan een nieuwe realiteit.

Co-investeringen berusten op sterke relaties met GP’s, en dit geldt des te meer in tijden dat fusies en overnames afnemen. De toegang tot deals is voorbehouden aan LP's met de nauwste GP-relaties. Voor ervaren en goed gepositioneerde co-investeerders kan de huidige marktomgeving leiden tot een betere toegang tot deals met minder concurrentie. Offensieve belegging in gezonde bedrijven Covid-19 heeft een niet-uniforme impact op de diverse segmenten. Sommige sectoren profiteren van de veranderingen in het consumentengedrag, andere lijden sterk. Co-investeringen kunnen geld aan het werk zetten op talrijke manieren. Covid-19 heeft digitale producten en diensten een boost gegeven. Tevens behoren de gezondheidszorg en B2B-technologie tot de winnaars. De uitdaging is om te onderscheiden of hun groei blijvend is, of beperkt tot de duur van de lockdown-maatregelen.

Defensieve beleggingen in geraakte sectoren

De crisis raakt ook bedrijven met een robuust businessmodel, die financiering nodig hebben in deze tijdelijk zware tijden. Co-investeringen in zulke bedrijven kunnen een instapmoment opleveren tegen gereduceerde waarderingen.

Post-crisis co-investeringen zullen profiteren van veranderingen in het consumentengedrag in alle sectoren. Schroders focust vooral op de volgende thema’s:

 • Versnelling van reeds bestaande trends op het gebied van consumentengedrag: e-commerce en online entertainment, niet-contante betalingen en diensten op afstand.
 • Essentiële diensten en producten blijven robuust: gezondheidszorg, voeding en gebruiksgoederen, hygiëne.
 • Technologie: telecommunicatie, automatisering en data services.
 • De-globalisering: diversificatie van leveranciers en lokale toeleveringsketen.

  Een gediversifieerde co-investeringsstrategie is waarschijnlijk de beste manier om tijdig toegang te krijgen tot al deze bedrijfsgebieden.

  Vooruitkijkend naar de exit-voorwaarden van de co-investeringen die nu gedaan worden, is er een aantal drijfveren waar de toekomstige verkoper baat bij heeft.

 • De crisis leidt tot een strategische premie voor niet-gecorreleerde bedrijfsmodellen, die gevrijwaard zijn gebleven van een cyclische neergang.
 • Bedrijven met robuuste of anticyclische kwaliteiten, zullen waarschijnlijk gevraagd zijn, aangezien investeerders op zoek zijn naar bedrijven die zichzelf kunnen beschermen tegen toekomstige crises.
 • Bovendien zullen financiële en strategische/bedrijfsbeleggers die hun investeringen gedurende een bepaalde periode hebben uitgesteld, waarschijnlijk een sterk investeringsklimaat bieden voor een terugkeer van de vraag naar sterke bedrijven in een genormaliseerde marktomgeving. Een co-investeringsstrategie is een effectieve en flexibele manier om toegang te krijgen tot de huidige marktkansen.