Zwakke dollar drijft de goudprijs naar recordhoogten

Goud passeert twee belangrijke mijlpalen

De goudhaussemarkt passeerde in juli twee belangrijke mijlpalen. Dankzij de indrukwekkende kracht van de markt doorbrak goud zowel de grenswaarde van $ 1800 als het absolute goudprijsrecord van $ 1921. Deze grenswaarden zijn belangrijke technische weerstandsniveaus die zo'n tien jaar geleden tot stand kwamen.

De tweede belangrijke mijlpaal van juli betrof de nieuwe zwakte van de Amerikaanse dollar. Dollarzwakte is kenmerkend voor de meeste goudhaussemarkten. Maar in de huidige cyclus steeg de goudprijs tot nu toe ondanks een vlakke dollar. In de grafiek hieronder ziet u dat de U.S. Dollar Index (DXY)1 al sinds 2011 een haussemarkt aangeeft. Gedurende de hele maand juli daalde de dollar, maar tegen het eind van de maand werd de daling sterker en nu het lijkt de dollar onder zijn langetermijntrend te zijn gedoken.

Mogelijk wijst dit op het begin van een baissemarkt voor de dollar. Door deze daling kon goud proeven aan de grens van $ 2000 per ounce toen op 31 juli een intradayrecordprijs van $ 1983 werd bereikt. Goud sloot de maand af op $ 1975,86 per ounce en een maandwinst van $ 194,90 (10,9%).

Goudprijs 2010-2020

Goudprijs

Goudmijnbedrijven blijven goed gepositioneerd (met name junior goudmijnontwikkelaars)

Goudaandelen zaten in de lift en de grote meerderheid van de goudmijnbedrijven publiceerden over het tweede kwartaal cijfers die aan de verwachtingen voldeden of die deze overtroffen. De bedrijven rapporteerden ook over coronagerelateerde kosten. Daaruit menen wij te mogen concluderen dat zij hun operationele problemen uitstekend hebben opgelost. Laten we Agnico Eagle Mines als voorbeeld nemen. Dit is een van de bedrijven die het hardst werd getroffen door de lockdowns. Dit bedrijf produceert 1,7 miljoen ounce per jaar.

De tijdelijke mijnsluitingen kostten het bedrijf in totaal $ 22 miljoen, terwijl de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in totaal $ 162 miljoen bedroeg. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 gaat Agnico Eagle bij de presentatie van zijn bedrijfsresultaten rekening houden met extra kosten voor coronaprotocollen van $ 6 per ounce. Dat betekent dat de cashkosten van het bedrijf met minder dan 1% toenemen. Over de maand als geheel steeg de NYSE Gold Miners Index (GDMNTR)2 met 14,4% en de MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)3 met 19,8%.

Junior goudmijnontwikkelaars maken zelden deel uit van passieve indexfondsen. Het zijn bedrijven die zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden, maar nog geen goud produceren. De rendementen op deze bedrijven bleven achter toen de goudprijs in juni 2019 omhoogschoot. Dat staat in schril contrast met de bullmarkten uit het verleden, want normaal halen kleinere goudmijnbedrijven qua rendement de grotere veel eerder in. Maar in de loop van het tweede kwartaal en in juli kregen de junior goudmijnontwikkelaars eindelijk de wind in de zeilen. We verwachten niet dat we weer zullen inleveren op deze winsten, omdat de aandelen extreem ondergewaardeerd waren.

Bovendien meldden veel van deze bedrijven bemoedigende boorresultaten en ontdekkingen van nieuwe goudreserves die blijvend waarde creëren. Wat ook meespeelt is dat junior goudmijnbedrijven zich weer mogen verheugen in de belangstelling van beleggers. Deze bedrijven slaagden erin om dit jaar $ 1,5 miljard binnen te halen, waarbij het tweede kwartaal wat dat betreft volgens RBC Capital Markets het succesvolste kwartaal sinds 2012 was.

Een goudprijs van $ 2000 heeft niet alleen met de pandemie te maken

Goud kwam eerder dan we hadden verwacht in de buurt van de $ 2000 per ounce. We denken dat dit niet alleen te maken heeft met de pandemie.

 • Trager herstel. In juli hebben twee regionale Fed-voorzitters, een Fed-gouverneur en de Fedvoorzitter allemaal gewaarschuwd voor een trage weg naar economisch herstel. Het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen stagneerde in de afgelopen acht weken rond het niveau van 1,4 tot 1,5 miljoen. Terwijl tijdens de kredietcrisis het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, binnen hetzelfde tijdsbestek van zeventien weken na het hoogtepunt van de recessie, gestaag daalde naar een niveau van 587.000. JPMorgan liet weten ervan uit te gaan dat het werkloosheidspercentage tot in 2021 boven de 10% blijft en dat het bbp zich trager herstelt dan hun economen drie maanden geleden nog hadden verwacht.
 • Begrotingstekorten, schulden en faillissementen. In juni bedroeg het Amerikaanse begrotingstekort $ 863 miljard, net zo veel als het totale tekort over 2019. Met de nieuwe stimuleringsmaatregelen die momenteel door het Congres worden voorbereid, kan het tekort dit jaar oplopen tot boven de $ 4,7 biljoen. Dit moet dan worden opgeteld bij de recordschulden van voor de pandemie. Toen al hadden we te maken met het hoogste schuldenniveau ooit in vredestijd.

  Ook de bedrijfsschulden bevinden zich op recordhoogte en veel huishoudens verkeren in financieel zwaar weer. De ultralage rentes van de afgelopen twintig jaar hebben geleid tot het oplopen van onproductieve publieke en private schulden. Dit leidde tot de opkomst van megabedrijven en een snelle toename van het aantal zombiebedrijven. Een zombiebedrijf is een bedrijf dat minder verdient dan de kosten van zijn schulden. Dit gaat ten koste van start-ups en innovatie en leidt tot destructie van creativiteit. Hierdoor daalt de productiviteit, zodat het herstel steeds zwakker wordt. The Wall Street Journal meldt dat de grootste Amerikaanse banken $ 28 miljard hebben gereserveerd om verliezen te kunnen opvangen die ontstaan wanneer huishoudens en bedrijven hun aflossingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen..

  Waardoor kan de goudprijs nog verder worden opgedreven?

  De pandemie heeft de economie een deflatieschok toegebracht en de enorme schuldophoping die sinds de kredietcrisis is ontstaan heeft verlammend gewerkt op de productiviteit. Hierdoor zal economische groei nog tientallen jaren achterblijven. Reële rentes die negatief zijn, de economische welvaart die in gevaar is en de zwakke dollar zijn allemaal factoren die de goudprijs in de komende jaren kunnen opdrijven naar een niveau van $ 3400 per ounce. Dit kan een conservatieve prognose zijn in het licht van de goudprijsstijging van 180% sinds het dieptepunt van de kredietcrisis. Er zijn verschillende scenario's denkbaar die de goudprijs nog verder kunnen opdrijven:

 • Instorting van het financiële systeem doordat de financiële markten worden overspoeld met nieuwe schulduitgiften.
 • Een inflatiecyclus die in gang wordt gezet door: a) de biljoenen aan dollars, euro's, yens en yuans die in het mondiale financiële stelsel worden gepompt, b) overheden die inflatie stimuleren om hun schuldenlast te verlichten, c) de implementatie van de Modern Monetary Theory of andere vormen van geld bijdrukken om overheidsuitgaven te financieren zonder schuldpapier uit te geven.
 • Een dollarcrisis. Amerika heeft op ongekende schaal te maken met schulden, politieke verdeeldheid, sociale onrust en verstoorde internationale relaties. Mogelijk hebben andere landen soortgelijke problemen, maar die hebben geen gevolgen voor de wereldwijde reservevaluta. Voor Amerika gelden hogere normen en een vertrouwenscrisis kan zwaar op de dollar drukken.

  Mogelijk trekken sommigen deze ferme prognoses in twijfel, maar wij denken dat de diverse factoren die bepalend zijn voor de goudprijs, nog nooit in de huidige slagorde hebben samengewerkt. We kijken ook naar de relatieve omvang van goud in de financiële markten. In de loop van de wereldgeschiedenis is er 200.000 ton aan goud gedolven en potentieel is deze goudvoorraad vrijwel geheel voor de markt beschikbaar. Bij een goudprijs van $ 2000 per ounce komen we dan uit op een marktwaarde van $ 12,9 biljoen.

  Daar staat tegenover dat de wereldwijde aandelen-, obligatie- en valutamarkten elk een waarde van ten minste $ 100 biljoen vertegenwoordigen. Relatief kleine geldverschuivingen vanuit deze markten kunnen de goudprijs nog lange tijd opdrijven.

  Daar kunnen we aan toevoegen dat de marktwaarde van de wereldwijde goudsector per eind juli ongeveer $ 530 miljard bedraagt. En dat terwijl de marktwaarde van alleen al Alphabet Inc. $ 1,0 biljoen bedraagt. De goudmijnsector is een relatief kleine sector die niet alleen extra winst genereert vanwege de gestegen goudprijs, maar ook profiteert van een schaarstefactor wanneer de marktvraag hoog is.

  1 De U.S. Dollar Index (DXY) geeft de algemene internationale waarde van de Amerikaanse dollar aan door het gemiddelde te nemen van de wisselkoersen tussen de Amerikaanse dollar en zes belangrijke wereldvaluta's.
  2 NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) is een aangepaste marktkapitalisatiegewogen index die bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de goudmijnbouw.
  3 MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) is een op regels gebaseerde marktkapitalisatiegewogen en voor free-float gecorrigeerde index die bestaat uit een internationaal universum van beursgenoteerde small- en mid-capbedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen uit goud- en zilvermijnbouw, of eigenaar zijn van vastgoed dat deze potentie heeft, of primair beleggen in goud of zilver.

  NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck Vectors UCITS ETF plc. (het 'fonds') in verband met VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (het 'subfonds'). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen.