BMO GAM: beleggers moeten meer gaan samenwerken om duurzaamheidsbeloftes waar te maken

Om duurzaamheidsbeloftes werkelijk waar te kunnen maken, zullen vermogensbeheerders de komende jaren meer moeten gaan samenwerken. Dat zegt BMO Global Asset Management in een nieuw rapport waarin de vermogensbeheerder zijn trackrecord op het gebied van engagement over de afgelopen twintig jaar uiteenzet.

Door de jaren heen is BMO GAM’s engagement steeds meer toegespitst op de meetbare impact op de maatschappij en het milieu, waardoor 72% van BMO GAM’s huidige engagement nu gekoppeld is aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s). De overige 28% is gericht op corporate governance, wat BMO GAM ziet als een essentiële bouwsteen voor het creeëren van een duurzamere economie.

BMO GAM heeft de afgelopen twee decennia meer dan 3.763 gevallen van positieve verandering als gevolg van engagement geregistreerd, met 5.588 geëngageerde bedrijven Meer dan de helft (54%) van de mijlpalen werden bereikt, met corporate governance, klimaatverandering en milieubeheer als dominante onderwerpen Banken, Olie en Gas, en Retail waren de meest geëngageerde sectoren tijdens deze periode Banken, Olie & Gas, en Retail vormden de top 3 van meest geëngageerde sectoren met respectievelijk 2.691; 2.067 en 1.313 geregistereerde engagements in iedere sector. BP, HSBC Holdings en Tesco vormden de top 3 van meest geëngageerde bedrijven met respectievelijk 191; 184 en 177 geregistreerde engagements.

Engagement per ESG-thema laat zien dat corporate governance, klimaatverandering en milieubeheer dominant waren in BMO GAM’s engagement tijdens de afgelopen 20 jaar. Meer dan de helft (54%) van de mijlpalen is bereikt binnen corporate governance thema’s, met een vijfde (18%) van de mijlpalen met betrekking tot klimaatverandering, en een tiende (10%) met betrekking tot milieubeheer. Zakelijk gedrag, arbeidsnormen, mensenrechten en volksgezondheid bleven ook een focus voor engagement, in lijn met het behalen van de SDG’s.

Alice Evans, Co-Head Responsible Investment bij BMO Global Asset Management: “Er is een toenemende erkenning dat, hoewel het leveren van financiële winst natuurlijk ons doel is, we ook moeten analyseren hoe onze activiteiten – of gebrek daaraan – invloed hebben op de behoefte mee te werken aan een wereld. Engagement is een krachtig instrument om ervoor te zorgen dat er aan deze wereldwijde behoeften wordt voldaan. Het is bemoedigend dat we de afgelopen 20 jaar een aanzienlijke ontwikkeling hebben gezien in zowel de aanpak van de industrie als op het vlak van engagement. Ook zien we een toenemende interesse van asset owners in beleggingsstrategieën die gebaseerd zijn op engagement.”

Enkele highlights van de afgelopen twee decennia:

 • Bedrijven uit verschillende gebieden engageren: bedrijven in 87 landen geëngageerd
 • Volledig engagement op bedrijfsniveau:588 bedrijven geëngageerd
 • ESG integreren in strategie: 47% van engagement op directie- of senior executiveniveau
 • Positieve uitkomsten leveren:763 gevallen van positieve verandering in ESG-toepassingen

  Volgens Evans was de wereldwijde financiële crisis een keerpunt voor het verbeteren van engagementtoepassingen, waarbij beleggers zich steeds vaker afvroegen waarom ze niet meer deden om op te komen tegen zwakke bestuursstructuren en het nemen van buitensporige risico’s. “Dit heeft beleggers aangemoedigd om hun aanpak van stewardship te herzien en een sterkere houding aan te nemen in wat ze van bedrijven vragen. Op dit moment zien we een vergelijkbaar effect met de Covid-19 pandemie: bedrijven, beleggers en overheden vragen zich af hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen gaan herbouwen. Engagement zal een cruciaal ingrediënt zijn voor een ‘groen herstel’ in de nasleep van de pandemie. Onze verwachting is dat bedrijven meer verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun ESG-verplichtingen.”

  De volgende 20 jaar voor engagement

  Vooruitkijkend voorspelt BMO GAM voor de komende twee decennia een fundamentele verschuiving in perspectief. Waar stewardship nu nog wordt gezien als de relatie tussen beleggers en individuele bedrijven, zal de benadering in de toekomst meer verschuiven naar een holistische aanpak. Hierbij zal meer gezamenlijk wordt gekeken naar hoe de verantwoordelijkheden van de markt en de economie kan worden vormgegeven.

  Gemiddeld komt 20% van BMO GAM’s engagementactiviteiten ieder jaar tot stand door middel van samenwerkingsinitiatieven, en BMO GAM voorspelt dat deze initiatieven zullen toenemen naar mate een grotere diversiteit aan belanghebbenden hun stempel willen drukken op belangrijke beslissingen die veranderingen tot stand te brengen.

  Kristi Mitchem, CEO bij BMO Global Asset Management: “Actief aandeelhouderschap is een waardevol en legitiem financiëel instrument gebleken. Bij BMO GAM zien we engagement als een manier om een positieve impact te hebben op het milieu en de maatschappij. In het komende decennium verwachten we meer focus op de daadwerkelijke uitkomsten van engagement, terwijl we ons bewegen richting de streefdatum van 2030 voor het behalen van de SDG’s.”

  “Als we willen dat beleggers systemische uitdagingen gaan aanpakken hebben we een scherpere focus op openbaar beleid nodig dan voorheen, waarbij engagement wordt uitgebreid tot buiten de grenzen van het bedrijf om relaties op te bouwen met nieuwe belanghebbenden, waaronder NGO’s en academische experts. Een gezamenlijke aanpak tussen beleggers is belangrijk om hiervan een succes te maken, en om de middelen bijeen te krijgen voor het tot stand brengen van deze veranderingen. Met een eensgezinde stem ben je beter in staat om je invloed te vergroten.”

  BMO GAM heeft 20 duurzaamheidsexperts binnen het Responsible Investment team en USD $4.4 miljard (per maart 2020) onder beheer in specialistische ESG-fondsen.