Geldpers creëert moeras voor opkomende economieën

Opkomende economieën hebben de geldpers ontdekt. Uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes blijkt dat steeds meer centrale banken in emerging markets op grote schaal staatsobligaties opkopen om zo geld in de eigen economie te pompen. De onderzoekers waarschuwen voor torenhoge schulden in combinatie met inflatie. “Een levensgevaarlijke cocktail”, zegt Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland.

“Door de geldhoeveelheid te verruimen, stutten de emerging markets de eigen economie. Net zoals de westerse landen dat doen. Maar het verschil is dat de opkomende landen -sinds het uitbreken van de coronacrisis- kampen met een enorme kapitaalvlucht. Sinds maart een min van 84 miljard dollar. Dat verziekt de economie. Doordat de centrale banken staatspapieren opkopen, komt er weliswaar extra geld in de economie maar stijgen ook de rentes op deze obligaties dramatisch. Als dat maar lang genoeg duurt, krijgt inflatie vrij spel”, aldus Geeroms.

Naburige landen

Uit het onderzoek van Euler Hermes blijkt dat dertien centrale banken in opkomende landen op grote schaal staatsobligaties opkopen. Als voorbeeld wijst Geeroms onder meer naar ‘naburige’ landen als Polen, Kroatië, Hongarije en Turkije, maar ook naar landen als India en Brazilië. “Deze landen bungelen dan ook onderaan bij onze Allianz Debt Sustainability Risk Score.”

Dubbelhard geraakt

Volgens Geeroms worden opkomende landen door Covid-19 dubbelhard geraakt. “Zowel sociaal als economisch. De gezondheidszorg is er minder, thuiswerken is er moeilijker en de economie is kwetsbaarder. Zeker nu investeerders hun geld terugtrekken. De reflex om uit pure nood te grijpen naar het middel van geldverruiming is begrijpelijk. Heel even biedt het soelaas, maar op langere termijn werkt het ontwrichtend.”

Volgens Geeroms staat het vertrouwen in het monetaire systeem van de opkomende economieën op het spel. “Er worden voor de geldverruiming geen duidelijke doelstellingen genoemd, geen tijdschema en ook geen maximumbedrag. De afbouw is volkomen onduidelijk. De verruiming kan zo ‘het nieuwe normaal’ worden waardoor hyperinflatie kan ontstaan. Ook kan de verleiding ontstaan de toenemende schuldenlast in de eigen valuta te verlichten door die simpelweg op te blazen.”

Geeroms noemt als voorbeeld Turkije waar het inflatiecijfer nu al dubbele cijfers laat zien (11,8% j/j in juli). Ook voor Hongarije, Tsjechië, Polen en Roemenië voorspelt het onderzoek sombere vooruitzichten.