Een nieuwe mindset in het bedrijfsleven is de verborgen gift van Covid-19 aldus NNIP

 • De Covid-19-pandemie heeft geleid tot vele veranderingen in verschillende industrieën en sectoren
 • Drie ‘unknowns’ zullen bepalen hoe de crisis de bedrijfswereld verandert: verschuivingen in het bedrijfslandschap, veranderend consumentengedrag en de toekomst van bedrijfsprocessen
 • Beleggers die goed letten op deze ‘unknowns’ en een adaptieve mentaliteit hebben, zullen beter gepositioneerd zijn om met de veranderingen om te gaan die in het verschiet liggen
  Maarten geerdink
  Maarten Geerdink

  Bedrijven, overheden en particulieren worstelen met belangrijke veranderingen die als gevolg van de Covid-19-crisis nieuwe en onverwachte trends in gang hebben gezet. Terwijl de kans op een terugkeer naar de pre-pandemische mindset afneemt, onderzoekt NN Investment Partners (NN IP) drie belangrijke ‘unknowns’: wat de pandemie zou kunnen betekenen voor het bedrijfslandschap, voor het consumentengedrag en voor de bedrijfsvoering.

  De veranderingen als gevolg van de pandemie zijn al zichtbaar. Leiders in de techindustrie, de belangrijkste profiterende bedrijven van de verschuiving naar online consumentisme, hebben hun dominante positie geconsolideerd in een ‘winner-takes-all’-landschap. De retail-, entertainment- en reissector zijn hard getroffen door de versnelde verschuiving naar een virtuele samenleving, terwijl bedrijven in tal van sectoren zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van hun geglobaliseerde toeleveringsketens en de behoefte aan een meer responsieve, flexibele bedrijfsstructuur.

  "De 'that will never work'-mentaliteit wordt vervangen door een meer open-minded benadering van radicale nieuwe ideeën en voor transformatie zorgende veranderingen", aldus Maarten Geerdink, Head of European Equities bij NN IP. "Dit zou de verborgen gift kunnen zijn van de wereldwijde pandemie: een nieuwe mindset voor het omgaan met complexe problemen zoals klimaatverandering en wereldwijde ongelijkheid, waarbij alle stakeholders optreden als goede corporate citizens.”

  "Waar het nu om gaat is hoe alle belanghebbenden - regeringen en regelgevers, particulieren en bedrijven zelf - op deze opmerkelijke veranderingen reageren. Zullen we samen werken aan een eerlijker en meer toekomstbestendig ondernemingslandschap dat de welvaart van alle stakeholders verbetert? Of zal het kortetermijndenken winnen?”

  Maarten Geerdink kreeg vandaag (24 september) in een digitaal evenement gezelschap van Marc Randolph, mede-oprichter van Netflix, om te discussiëren over actuele onbekende factoren die grote gevolgen hebben voor beleggers. Het was het derde evenement in de UpsideDown-reeks van NN IP, die is gericht op de wereld na de pandemie.

  Marc Randolph, mede-oprichter van Netflix: "Omringd door de disrupties veroorzaakt door Covid-19 worstelt iedereen om zijn bedrijfsactiviteiten snel aan te passen aan nieuwe en constant evoluerende marktomstandigheden. Dit maakt het des te belangrijker dat bedrijven van elke omvang leren hoe ze moeten denken en zich moeten gedragen als startups. Een ondernemersmentaliteit betekent dat je snel de proef op de som neemt, waarbij je snelheid boven perfectie stelt en erkent dat je het niet de eerste keer goed gaat doen. De bedrijven die het best gesitueerd zijn om niet alleen te overleven maar ook te bloeien, zijn degenen die bereid zijn om hun oude bedrijfsmodellen op te offeren voor wat dit nieuwe normaal vereist".

  Om de impact van de pandemie op het bedrijfslandschap te begrijpen, heeft NN IP drie belangrijke ‘unknowns’ in beeld gebracht waar tal van industrieën nu mee geconfronteerd worden. Door te analyseren hoe deze onzekerheden zich zouden kunnen ontwikkelen en hoe snel en permanent de betreffende veranderingen zouden kunnen zijn, kunnen beleggers zich beter positioneren voor een post-pandemische wereld.

  Hoe ziet het bedrijfslandschap eruit als de situatie zich normaliseert?

  De ‘winnaars’ van de pandemie, grotendeels in de VS gevestigde techreuzen, hebben hun dominante posities versterkt. Het contrast tussen de Amerikaanse ‘aandeelhouder eerst’-aanpak en het Europese stakeholdersmodel, dat ook rekening houdt met de belangen van werknemers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen, is duidelijker geworden doordat de regeringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan verschillende instrumenten gebruiken om het banenverlies in te dammen en faillissementen te beperken. Zou de voor transformatie zorgende impact van de pandemie kunnen leiden tot een golf van gecontroleerde consolidatie in gefragmenteerde Europese industrieën, zoals de reissector en de telecomsector? En zullen de techreuzen in de VS steeds dominanter worden in een industrie die geen echte concurrentie kent?

  Zullen de verschuivingen in consumentengedrag in bepaalde sectoren een transformatie teweegbrengen?

  Marc randolph
  Marc Randolph

  De veranderingen die de pandemie teweeg heeft gebracht, hebben ons leven en onze koopgewoonten al veranderd. Trends zoals werken en leren vanuit huis en online consumentisme zijn in een stroomversnelling geraakt en daarbij zal wellicht nooit meer een terugkeer zijn naar het ‘oude normaal’, met enorme gevolgen voor de retail-, de onderwijs- en de entertainmentsector. Ondertussen heeft Covid-19 vragen opgeworpen over corporate citizenship en sociale verantwoordelijkheid die de bewustwording van sociale kwesties doen toenemen. Zal dit de weg vrijmaken voor een tijdperk van meer doordachte en duurzame productie en consumptie, doordat consumenten bedrijven ertoe aanzetten om hun beloftes na te komen en betere corporate citizens te worden?

  Hoe gaan bedrijven anders te werk in een post-pandemisch landschap?

  De derde onzekerheid heeft betrekking op de vraag hoe de pandemie bedrijven van binnenuit radicaal zou kunnen veranderen. Bedrijven die gewend waren aan het gemak en de kostenefficiëntie van wereldwijde toeleveringsketens raakten in februari en maart op drift, omdat verstoringen in de toelevering tot chaos leidden. Ondertussen heeft de pandemie het belang onderstreept van flexibiliteit en de noodzaak om snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dit biedt een potentiële impuls voor een toename van ‘intelligente automatisering’: technologieën die inspelen op de snel evoluerende vraagdynamiek en plotselinge veranderingen in het consumentengedrag. De convergentie van lokale, meer veerkrachtige toeleveringsketens en slimme automatisering zou kunnen leiden tot een omslagpunt dat traditionele bedrijfsprocessen volledig herdefinieert.

  Navigeren op de weg die voor ons ligt

  De grote vraag is of de veranderingen als gevolg van Covid-19 permanent en onherroepelijk zullen worden. Het bepalen van een koers te midden van de huidige onzekerheid is een uitdaging. De uiteindelijke impact van de pandemie is nog steeds ongewis, aangezien de consumentenvoorkeuren en het ondernemingslandschap zich blijven ontwikkelen. Toch, zo legt Geerdink uit, kunnen beleggers zich het beste voorbereiden op de nieuwe realiteit door deze lastige vragen te onderzoeken en adaptief te blijven denken: "Door een flexibele mentaliteit te behouden en preventief te reageren op de ontwikkelingen die we aan de horizon zien, kunnen we veiliger door de crisis heen navigeren en ons beter positioneren voor de mogelijke veranderingen die in het verschiet liggen.”