Experts door tweede coronagolf opnieuw somberder

Cornevanzeijl
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 27 experts beantwoord. De experts hadden het al voorspeld; de AEX zou gaan dalen (en ze hebben gelijk gekregen). De laatste handelsdag van september werd inderdaad gekenmerkt door een rood cijfer.

Aandelen nederland

Het was alleen niet dieprood. De index stond een heel bescheiden 0,27% lager dan de maand daarvoor. Daarmee was de AEX wel één van de beste beurzen in de westerse wereld. Alleen de beurzen in Zwitserland en Noorwegen deden het beter. De S&P 500 daalde met 4%. Door de gestegen dollar bleef daar in euro’s een -/-2% van over.


6-maands verwachtingen weer somber

Ook voor het komende halfjaar viert het pessimisme hoogtij. 59% van de professionals gaat uit van een daling groter dan 6%. Een kleine 30% verwacht een stijging. De optimisten geven aan dat de problemen over de Amerikaanse verkiezingen de Brexit dan voorbij zijn.

Aandelenrendementen

Speciale vraag: Wat is het effect van de tweede coronagolf op de economie

De speciale vraag ging deze maand over de 2e coronagolf en de aangekondigde lockdowns.
De vraag was:
Het aantal oplopende coronagevallen:
A. zorgt voor nieuwe lockdowns en heeft dus een stevig negatief effect op de economie;
B. zorgt voor lockdowns 'light' en heeft een beperkt negatief effect op de economie;
C. zal, doordat het vaccin nabij is, een beperkt negatief economisch effect hebben en tijdelijk zijn;
D. zorgt er niet voor dat de economie opnieuw afglijdt. We hebben er mee te leren leven.

Coronagolf economie

De experts zijn het erover eens. Maar liefst tweederde gaat voor antwoord A. De tweede golf en de daaropvolgende lockdowns zullen een stevig negatief effect op de economie hebben.

Aandelenkeuzes september

De afgelopen maand was de keuze van de experts niet zo goed. Er werd gedacht dat Royal Dutch Shell het wel goed zou doen, maar de dalende olieprijs gooide roet in het eten. Het aandeel ging bijna 14% onderuit. Ook de keuze voor Prosus was niet goed (- 6%). En bij de floppers leek Adyen zich aan iedere vorm van zwaartekracht te onttrekken; na een klein dipje begin september sloot het aandeel uiteindelijk opnieuw 11% hoger. De ABNAMRO-keuze bij de floppers was wel goed. De koers van de bank daalde 10%.

Galapagos aandeel

Aandelenkeuzes oktober

Royal Dutch Shell en Adyen werden door de experts het meest genoemd, waarbij de optimisten en pessimisten elkaar precies in evenwicht hielden. Vandaar dat deze namen niet in de lijst met toppers en floppers terecht zijn gekomen.

Het aandeel waar de experts het minst inzien is Unibail Rodamco. Dat aandeel zal volgens de verwachtingen tot en met de daadwerkelijke aandelenemissie onder druk blijven staan.
Galapagos aandeel koers
Vorige maand miste het net deze lijst. Jammer, want in september daalde het aandeel bijna 20%. ASML en Heineken vervolmaken de baissierslijst. Aan de positieve kant staat Ahold fier op kop. Deze naam had geen enkele tegenstem. Galapagos staat opnieuw op de topperslijst net als JustEat TakeAway.