Standard Life: steeds minder Brits spaargeld om consumptie te betalen

Jamesmccann
James McCann

De grote vraag in het Verenigd Koninkrijk in 2017 was of consumenten zouden blijven spenderen met het oog op de stijgende inflatie. De eerste cijfers wezen erop dat de Britten er geen moeite mee hadden hun spaargeld aan te wenden. De spaarquote daalde in rap tempo naar onder de 2% in Q3. James McCann, Senior Global Economist bij Standard Life Aberdeen Investments, vraagt zich af hoe betrouwbaar deze cijfers zijn. De Britse rekenkamer kwam recent namelijk met cijfers waaruit blijkt dat de spaarquote wel iets is afgenomen, maar niet zo sterk als eerst gedacht.

Minder bezorgd

Dat huishoudens bereid zijn om hun spaargeld aan te spreken, zelfs nu het VK richting Brexit gaat, komt ook niet als verrassing. De grootste zorgen ten aanzien van de impact van het Britse EU referendum in juni vorig jaar zijn niet uitgekomen. Bovendien presteert de arbeidsmarkt sterk. De werkgelegenheidsgroei is de laatste tijd verminderd, maar de werkloosheid staat op het laagste punt van de afgelopen decennia. Dat reduceert de gepercipieerde noodzaak om uit voorzorg te sparen. Ook zijn de huishoudbalansen fors verbeterd in de laatste jaren. Deze gunstige financiële omstandigheden maken consumenten minder voorzichtig, zelfs als de toekomst onzeker is.

Weinig speelruimte om te spenderen

De verwachtingen voor de spaarquote blijven van belang voor de economie van het VK. ondanks het naar boven bijgestelde huishoudinkomen, wordt er historisch weinig gespaard. Dit betekent niet dat de spaarquote nog verder naar beneden kan, maar de ruimte om met spaargeld de consumptie te blijven steunen is wel beperkt. Een verkrapping van de kredietvoorwaarden beperkt ook de mogelijkheid om minder te sparen. Deze verkrapping komt niet uit de lucht vallen, aangezien de Bank of England al langer bezorgd is over de particuliere kredietmarkt. Het consumentenkrediet - credit card, persoonlijke lening en autofinanciering - stijgt al jaren.

Er zijn tekenen dat banken al iets voorzichtiger worden met kredietverstrekking. De markt voor ongedekte kredieten vertoonde recent de grootste verkrapping sinds de financiële crisis. Dan blijft de reële inkomensgroei over als enige aanjager voor de consumptie-uitgaven. Tenzij de productiviteit stijgt, moeten huishoudens leren leven met minder koopkracht.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.