Verenigde Staten: een voorlopig uitzonderlijke overdracht van middelen

Door Julien-Pierre Nouen, Head of Economic Research & Multi-Assets Investment, Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
De stimuleringsmaatregelen die de Verenigde Staten in het voorjaar namen, hebben alle vorige maatregelen overtroffen. Het rechtstreeks versturen van cheques naar Amerikaanse huishoudens of het verhogen van de werkloosheidsuitkering met 600 dollar per week compenseerde ruimschoots de daling van het gezinsinkomen in de VS. Met name de laatste maatregel heeft ertoe geleid dat een aantal werknemers meer verdienden met werkloosheid dan met werken - het mediane weekloon ligt iets boven de 900 dollar.

In een typische recessie absorberen overheidsmaatregelen een deel van het verlies aan arbeidsinkomen, maar daalt nog steeds het beschikbaar inkomen (andere inkomsten plus netto-overdrachten van de overheid), zij het slechts in mindere mate. Deze keer heeft de omvang van de steun geleid tot een stijging van het besteedbaar inkomen.

Etas unis

Onze analyse

De meeste van deze uitzonderlijke maatregelen zijn inmiddels afgelopen. Alle cheques zijn naar de huishoudens gestuurd. De subsidie van 600 dollar voor werkloosheidsuitkeringen zou tot eind juli duren en werd niet verlengd. De Trump-administratie heeft deze vervangen door een tijdelijke regeling, maar met beperkte middelen, waarvan de duur beperkt is in de tijd.

In deze context is het beschikbaar inkomen van de huishoudens in augustus met 3,2% gedaald. De spanningen tussen de Democraten en Republikeinen naar aanleiding van de verkiezingen maken een brede overeenstemming over nieuwe maatregelen onwaarschijnlijk. Zullen er tijdelijke maatregelen worden genomen of is het wachten tot begin 2021 op omvangrijker steunmaatregelen?

De sterke opleving van de consumptie sinds het voorjaar gebeurde dus in een context van uitzonderlijk hoge inkomens. De afwezigheid van nieuwe maatregelen om de inkomens te ondersteunen houdt dus een risico in voor de economische activiteit. Anderzijds blijft de spaarquote van de huishoudens, ondanks de opleving van de bestedingen, zeer hoog (14,1%), wat kan zorgen voor een buffer van enkele maanden.