BlackRock: Positie van kredietverstrekkers weer wankeler

Veel bedrijven zullen waarschijnlijk een beroep moeten doen op kapitaal van private partijen om in de periode na corona hun ondernemingen te kunnen herstructereren. De private markten zijn relatief illiquide en niet geschikt voor alle beleggers, maar spelen volgens het BlackRock Investement Institute wel degelijk een belangrijke rol in de opbouw van een gediversificeerde en weerbare portefeuille. Staatsobligaties hebben immers hun stootkussenfunctie ietwat verloren.

De schaal waarop gereorganiseerd moet worden in het bedrijfsleven overtreft waarschijnlijk die van na de financiële crisis. De sub-investment grade schuldenberg is sinds 2007 ruimschoots verdubbeld tot $ 5300 miljard. Vooral de hoeveelheid private credit is hard toegenomen. Er werd $ 850 miljard geleend aan bedrijven die eerder bij banken en de overheid aanklopten voor financiering. In 2019 daalde de gemiddelde dekkingsgraadratio van middle market buyout-transacties naar niveaus die te vergelijken zijn met vlak voor de kredietcrisis of het uiteenspatten van de internetbubble aan het begin van deze eeuw. Veel bedrijven gaan nu zwaar gebukt onder die schulden omdat hun omzet is gekelderd als gevolg van de pandemie. Dit levert interessante kansen op voor partijen die gespecialiseerd zijn in herstructureringen en slechte schulden, een belangrijk onderdeel van de privatecreditmarkt. Volgens BlackRock lijken instutionele beleggers nog weinig op te hebben met deze groeiende markt, waardoor ze het vermogen om liquiditeitsrisco op zich te nemen onderschatten.

Bij bedrijfsherstructureringen worden doorgaans ingewikkelde onderhandelingen tussen de verschillende financiers gevoerd. Verliezen door wanbetaling en herstructurering worden vermeden door de anciënniteit van de schuld in de kapitaalstructuur te verhogen. Na de financiële crisis kochten beleggers schulden op van wankele bedrijven tegen een fractie van de oorspronkelijke waarde. Deze schuldbeleggers konden zo een controlerend belang krijgen in noodlijdende bedrijven en die vervolgens saneren. Dit soort transacties bestaat nog steeds, maar tien jaar na de kredietcrisis constateert BlackRock dat de positie van kredietverstrekkers een stuk minder sterk is.

Ongeveer driekwart van de leveraged loans in de VS werd eind vorig jaar door Moody's Investors Service bestempeld als "covenant-lite". Dit houdt in dat ze afzien van bepaalde voorwaarden die normaliter aan leningen zijn verbonden. Menig bedrijf dat door dergelijke leningen wordt gefinancierd lijdt onder de gevolgen van de pandemie, maar versoepelde voorwaarden betekenen ook dat er minder bedrijven meteen omvallen als ze hun schulden niet aflossen en dat er kansen ontstaan voor private partijen om in te grijpen door vers kapitaal te verstrekken.