MFS: Griekenland wint aan internationale geloofwaardigheid

Hierbij ontvangt u het commentaar van Annalisa Piazza, obligatieanalist bij vermogensbeheerder MFS, op het nieuws dat Moody’s de kredietwaardigheid van Griekenland heeft verhoogd van B1 naar Ba3. “De upgrade van de Griekse kredietwaardigheid komt nogal onverwacht omdat de onzekerheid over de langetermijngevolgen van de crisis, en daarmee de risico's, nog groot zijn. Maar zoals ook bleek bij de recente bijstelling van de Italiaanse kredietstatus door S&P, kijken kredietbeoordelaars verder dan alleen naar de impact van de pandemie op de korte termijn, en focussen ze – in het geval van Griekenland – meer op de structurele hervormingen die het land ondanks de crisis doorvoert”, aldus Piazza.

De Griekse overheid heeft snel gereageerd op de crisis. Hierdoor blijft de langetermijnimpact van de pandemie op de economie beperkt. “Athene heeft op tijd adequate maatregelen genomen om te zorgen dat het zorgstelsel niet in elkaar zou storten. Moody’s is ook positief over de manier waarop hervormingen worden doorgevoerd. Deze strategische aanpak heeft geholpen: Griekenland wint internationaal weer aan geloofwaardigheid en benut haar lidmaatschap van de eurozone optimaal”, zegt Piazza.

Moody’s heeft de verhoging van de kredietwaardigheid op het volgende gebaseerd:

  • Het risico dat de positieve trend weer omslaat, is klein. De overheid heeft zich echt verbeterd en vanuit ESG-perspectief kan worden vastgesteld dat Griekenland het op het gebied van governance inmiddels beter doet dan vergelijkbare landen.
  • De rol van Europa, en met name van instellingen als het Europese Recovery Fund en de ECB, is cruciaal voor de houdbaarheid van de schuldenlast. Het herstelfonds helpt Griekenland het investeringsprogramma structureel te versterken. Het opkopen van Griekse staatsobligaties (GGB) door de ECB vanuit het PEPP-programma onderstreept het beeld dat de Griekse kredietwaardigheid niet onder extra druk staat van mogelijke schommelingen en kortetermijnrisico’s.

    "Maar ondanks dat de kredietwaardigheid iets omhoog is geschroefd, blijft het land wel onder Investment Grade-status hangen. We verwachten echter dat de komende twee jaar meer stappen worden gezet door kredietbeoordelaars richting de felbegeerde IG-status, tenminste als het land de progressie volhoudt. Griekenland wil ook heel graag haar geloofwaardigheid bij buitenlandse beleggers opvijzelen aangezien de Grieken niet alleen zwaar leunen op toerisme, maar ook directe buitenlandse investeringen nodig hebben om de economie te laten groeien."

    "De markten zullen Moody’s upgrade inprijzen en MFS verwacht nog krappere spreads ten opzichte van zowel de kernlanden als de rest van de periferie", concludeert Piazza.