Piekt de wereldeconomie in 2018?

Olivier de Berranger, CIO van La Financière de l’Echiquier,/em>

Wordt 2018 het jaar waarin de mondiale conjunctuur haar hoogtepunt bereikt? Dat is in elk geval waar de OESO van uitgaat in de update van haar World Economic Outlook die verleden week gepubliceerd werd. Daarin schetst de organisatie een globaal genomen positief, maar niet helemaal rooskleurig beeld.

Het positiefste element is dat de opwaartse herziening van de verwachtingen voor 2017 werden bevestigd. Terwijl de OESO een jaar geleden nog verwachtte dat de wereldeconomie met +3,3% zou groeien, ligt dit cijfer nu op +3,6%. Die stijging is te danken aan de beter dan verwachte cijfers van de afgelopen maanden, vooral in de ontwikkelde economieën en in het bijzonder in de eurozone.

De OESO verwacht ook dat de groei in 2018 verder aantrekt tot 3,7%, al zal de vooruitgang minder groot zijn dan in 2016 en 2017. Het opmerkelijkst is ongetwijfeld de eerste raming voor 2019, die met een groei van 3,6% lager uitvalt dan de verwachting voor 2018. De OESO is dus van mening dat de fase van aantrekkende groei van de wereldeconomie haar einde al nadert en dat we op relatief korte termijn een – weliswaar bescheiden – vertraging mogen verwachten. Terwijl in 2017 in meer dan de helft van de 45 landen die de OESO volgt de groei is versneld, denkt de organisatie dat die verhouding in 2018 zal keren. Voor 2019 verwacht de OESO in meer dan twee op de drie landen een groeivertraging.

Aandeleneconomie

Vanwaar die voorzichtige toon van de OESO? Eerst en vooral wijst de organisatie op de zwakke bedrijfsinvesteringen en het gebrek aan structurele hervormingen om die te stimuleren. De OESO roept dus op om maatregelen te nemen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat de potentiële groei van de belangrijkste economieën toeneemt en de economische cyclus wordt verlengd. Dat geldt met name voor de eurozone, zoals ook Mario Draghi de afgelopen maanden al meermaals benadrukte. De voorzitter van de ECB heeft immers al vaak gezegd dat de kwantitatieve versoepeling haar taak vervuld heeft en dat het nu aan de lidstaten is om de fakkel over te nemen door de nodige structurele hervormingen door te voeren. Dat betoog wordt gesteund door de feiten: doordat de eurozone in 2017 sterk is gegroeid en die trend in de eerste kwartalen van 2018 naar verwachting zal aanhouden, zal de output gap (de kloof tussen de reële groei en de potentiële groei) sterk slinken. Hoewel de reële groei tijdelijk sterker kan zijn dan de potentiële groei, kan de cyclus in de eurozone alleen worden verlengd door de potentiële groei te vergroten. Anders gezegd: door te hervormen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.