Robeco neemt arbeidsomstandigheden kledingsector onder de loep

De kledingsector is met zijn cyclische karakter hard getroffen door de Covid-19-pandemie. Als gevolg hiervan kijken beleggers, waaronder vermogensbeheerder Robeco, veel nadrukkelijker naar de manier waarop ondernemingen omgaan met hun werknemers, klanten en toeleveranciers.

In een SI Opener column die donderdag op de website van Robeco verschijnt, wijzen Masja Zandbergen, head of sustainability integration, en Laura Bosch Ferreté, engagement analyst, op de conclusies van hun onderzoek naar de kledingsector. Uit dit onderzoek zijn voor de kledingsector arbeidsomstandigheden en ketenbeheer naar voren gekomen als twee van de zes belangrijkste kwesties.

Sommige ondernemingen in de kleding- en textielsector beheren zelf hun eigen fabrieken, maar meestal besteden ze dit deels uit aan hun netwerk van leveranciers. Bij het uitbesteden van de productie kiezen ondernemingen over het algemeen voor leveranciers uit landen waar de directe kosten het laagst zijn. In zulke landen laten de regelgeving en de naleving van de bescherming van arbeiders echter vaak te wensen over, aldus Zandbergen en Bosch Ferreté.

Vanwege de pandemie hebben over de hele wereld winkels hun deuren moeten sluiten en zijn hun omzetten hard gedaald. Fabrieken in producerende landen op hun beurt hebben grote moeite het hoofd boven water te houden door het teruglopende aantal orders. In Bangladesh, de op een na grootste kledingexporteur ter wereld, zijn verder producenten meer dan €2,7 miljard aan betalingen misgelopen voor orders die al geproduceerd of afgenomen waren.

Robeco heeft voor de engagementactiviteiten in de kledingsector de handen ineen geslagen met andere financiële instellingen via het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dit platform is een alliantie van 15 voornamelijk Nederlandse financiële instellingen, met een gezamenlijk beheerd vermogen van €2,6 biljoen. Het streeft ernaar de omstandigheden te verbeteren in de productiesector voor kleding, die sterk afhankelijk is van laagbetaalde arbeiders.

Een voorbeeld hiervan is de engagement met twee kledingbedrijven, die belangrijke belangen vormen in de Robeco-fondsen gericht op consumententrends. ‘Beide ondernemingen laten best practices zien binnen het segment waarin ze actief zijn (sportkleding/luxegoederen), wat leidt tot een positieve score voor ESG-integratie in de beleggingscase’, aldus de duurzaamheidsspecialisten. ‘En dat ondersteunt de onderbouwing om deze ondernemingen in de portefeuille te houden.’

Zandbergen en Bosch Ferreté pleiten voor verdere verduurzaming van relaties tussen merken en hun leveranciers. Ze wijzen tevens op het belang van sectorbrede samenwerking tussen deze partijen, overheden en andere belanghebbenden. ‘Wetgeving die due-diligence onderzoek naar mensenrechten verplicht stelt, kan de veerkracht van de toeleveringsketen echt verbeteren’, concluderen ze.