T. Rowe Price: Centrale banken hebben nog munitie om verder te versoepelen

 • Centrale banken in de ontwikkelde markten staan klaar om nieuwe maatregelen te treffen om economieën te ondersteunen.
 • Positionering op de yieldcurve is belangrijk, omdat de obligatie-opkoopprogramma's per centrale bank verschillen.
 • Centrale banken in opkomende markten zullen naar verwachting 'on hold' blijven, wat de lokale schuldenlast ten goede komt.

  De centrale banken zijn nog niet uitgespeeld. Nu het economisch herstel gevaar loopt, zullen verschillende centrale banken in ontwikkelde markten, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE), in de komende weken en maanden met nieuwe ondersteunende beleidsmaatregelen komen. Quentin Fitzsimmons, portfolio manager en lid van het Global Fixed Income Team van T. Rowe Price gaat na welke maatregelen verwacht kunnen worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor met name de obligatiemarkten.

  Centrale banken kunnen nieuwe monetaire vuurkracht ontketenen

  Hoewel in de afgelopen weken mooie vooruitgang is geboekt met een vaccin voor het coronavirus, verandert dit nog niets aan de huidige stand van zaken, namelijk dat het aantal besmettingsgevallen wereldwijd snel toeneemt, wat heeft geleid tot de herinvoering van lockdowns en beperkingen in verschillende landen. Hierdoor hebben de economieën, met name die met een grote dienstensector, het moeilijk.

  “In de zomer leek het nog alsof we in 2020 alles wel hadden gezien van de centrale banken”, zegt Fitzsimmons. "Het plaatje is nu compleet anders – verschillende economieën staan zwaar onder druk en de centrale banken zoeken naarstig in hun gereedschapskist naar de tools die ze nog hebben om economieën te ondersteunen."

  Potentiële kandidaten voor verdere monetaire versoepeling zijn Zweden, Zuid-Korea en Israël, meent Fitzsimmons. Ook de Bank of England heeft er geen geheim van gemaakt dat het negatieve rentetarieven overweegt. De ECB heeft eveneens gezegd dat als de economische risico’s negatief doorslaan, alle instrumenten worden heroverwogen - naar verwachting zou dit kunnen leiden tot de uitbreiding van haar obligatie-opkoopprogramma en mogelijk een verlaging van de depositorente in het begin van 2021.

  "Laten we niet vergeten dat de retoriek van de Amerikaanse Federal Reserve de laatste tijd nog ‘duiviger' is geweest, waarbij de mogelijkheid werd geopperd dat de grootste centrale bank van de wereld ook voor extra aanpassingen kon zorgen," zegt Fitzsimmons. "De huidige negatieve impact van de toenemende coronavirusbesmettingen op de Amerikaanse economie weegt veel zwaarder dan het positieve nieuws over een mogelijk vaccin."

  Waar op de curve moet je zijn?

  In de markten voor staatsobligaties biedt het vooruitzicht van verdere monetaire versoepeling een breed draagvlak. Maar met obligatie-opkoopprogramma's die van land tot land verschillen, is het belangrijk om elk van deze programma's individueel te beoordelen. "Een belangrijke beleggingsbeslissing in 2021 is niet alleen hoeveel looptijd nodig is in vastrentende portefeuilles, maar ook op welk deel van de yield curve het potentieel het beste is om overwogen te zijn vanwege het monetaire beleid van de de centrale bank van een bepaald land", aldus Fitzsimmons.

  Voor wat betreft Amerikaanse Treasuries geeft Fitzsimmons de voorkeur aan het korte einde van de curve omdat dit deel solide is dankzij de steun van de Fed. Het lange einde zou wel eens volatiel kunnen blijven, omdat er mogelijk nieuwe overheidsstimulering aankomt en de groei in 2021 waarschijnlijk weer aantrekt wanneer de vaccins worden uitgerold.

  Daarentegen prefereert Fitzsimmons het lange einde van de curve voor staatsobligaties in de eurozone omdat het ECB-opkoopprogramma voor obligaties binnenkort zal worden uitgebreid. Tegen deze achtergrond meent hij dat er meer waarde zit in het lange eind van de curves in de eurozone, waar extra emissies waarschijnlijk meer dan gecompenseerd zullen worden door de reguliere aankopen van de centrale bank.

  Opkomende markten zetten monetair beleid ‘on hold’

  In tegenstelling tot de ontwikkelde markten verwacht Fitzsimmons dat de meerderheid van de centrale banken in de opkomende markten (EM) het monetaire beleid in grote lijnen ‘on hold’ zal houden. "De centrale banken van de EM hebben alles uit de kast getrokken als het gaat om monetaire versoepeling. Hoewel verdere bescheiden bezuinigingen her en der niet kunnen worden uitgesloten, zullen ze waarschijnlijk een monetaire beleidspauze nemen in 2021," aldus Fitzsimmons. Dat gezegd hebbende, is het goed mogelijk dat veel van de EM centrale banken in het begin van volgend jaar zich in hun communicatie accomoderend zullen opstellen, omdat ze willen voorkomen dat hun valuta's te veel appreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tegen deze achtergrond vormen EM-obligaties in lokale valuta een interessante beleggingscategorie voor buitenlandse beleggers.

  De steilheid van de curves van lokale staatsobligaties in bepaalde EM-landen, zoals Indonesië, Israël en Peru, zal waarschijnlijk aantrekkelijk blijven in de huidige omgeving, waar de volatiliteit van de rente nog steeds ‘bepaald’ wordt door de Fed en de ultra-soepele beleidsstandpunten van de ECB. "EM onderscheidt zich in de huidige omgeving met interessante mogelijkheden in zowel valuta's als lokale obligaties," stelt Fitzsimmons, waarbij hij aangeeft dat het fixed income team van T. Rowe Price de laatste tijd de blootstelling in bepaalde landen, zoals Brazilië en Servië, heeft verhoogd.