MFS: Eurozone kan er geen kredietcrisis bij hebben

Door MFS

“Wij verwachten dat het lopende PEPP-programma wordt uitgebreid met 300 tot 400 miljard euro en dat het programma wordt verlengd tot eind 2021. Wat de voorwaarden betreft, zullen de riante TLTRO's waarschijnlijk verder worden verlengd en kan het zijn dat er enkele aanpassingen worden gedaan om de kredietverlening door het bankwezen verder aan te jagen. Op communicatief vlak denken we dat de ECB niet afwijkt van haar huidige dovish houding. Wij voorzien dat Christine Lagarde zal benadrukken dat de huidige 'flexibiliteit' van de inzet van beleidsinstrumenten noodzakelijk is om op een efficiënte manier haar doelstellingen te bereiken.

“Dit zou voldoende moeten zijn om te voorkomen dat de financieringsdruk toeneemt. Binnen de ECB lijkt iedereen min of meer op één lijn te zitten wat betreft het standpunt dat extra QE een van de sterkste instrumenten is die de ECB momenteel in haar gereedschapskist heeft om een soepele overgang van de pandemie naar een herstelfase te bevorderen. Banken krijgen de komende maanden overmijdelijk te maken met een toenemend aantal slechte leningen en het is de taak van de ECB om ervoor te zorgen dat de kredietkraan blijft stromen. De eurozone kan er niet ook nog eens een nieuwe kredietcrisis bij hebben.

“Mocht de ECB haar herijking zonder enige zinvolle neerwaartse verrassing (een PEPP-uitbreiding van minder dan 200 miljard euro) doorvoeren, dan verwachten wij dat rendementen op EMU-obligaties weinig ruimte hebben om weg te bewegen van het huidige niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat er nu al veel is ingeprijsd.

“Soepele financieringsvoorwaarden zijn een vereiste om de weg in de herstelfase minder hobbelig te maken. Mocht de inflatie hoger uitvallen dan verwacht, dan kan het zo zijn dat de ECB het lange einde van de curve wat steiler laat verlopen dan nu alvast is ingeprijsd.”