BMO GAM maakt 3 engagementprioriteiten voor een duurzaam Covid-19 herstel bekend

Vermogensbeheerder BMO Global Asset Management (BMO GAM ) maakt vandaag zijn drie engagementprioriteiten voor 2021 bekend. De engagementactiviteiten ondersteunen een duurzaam herstel en passen tevens binnen het streven om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van 2030 te halen.

Voor 2021 geeft BMO GAM prioriteit aan engagement in sectoren die van invloed zijn op het klimaat, zodat een wereldeconomie met een netto-nul-uitstoot haalbare kaart wordt. Ook biodiversiteit en ongelijkheidsvraagstukken staan hoog op de agenda van de vermogensbeheerder.

Met de focus op deze drie thema’s, zal BMO GAM zijn kernsectoren waarin wordt belegd onder de loep nemen. Daarnaast zal het team dat binnen de vermogensbeheerder verantwoordelijk is voor duurzaamheid, ook de vergroening van de vastgoedportefeuille en de energiezuinigheid van gebouwen in kaart brengen.

Volgens Claudia Wearmouth, Co-Head van BMO GAM 's Responsible Investment Team hebben de onrust op de financiële markten en de sociale ontwrichting die is veroorzaakt door de pandemie, wereldwijd duurzame vraagstukken bovenaan agenda’s gezet. “Het toegenomen maatschappelijke bewustzijn over sociale ongelijkheid, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zet wereldleiders onder druk om in actie te komen.”

Wearmouth vindt dat er voor beleggers een centrale rol is weggelegd om deze transitie in gang te zetten. “Met een verantwoorde allocatie van kapitaal en via engagement kunnen we die beweging op gang brengen en bedrijven aanmoedigen te veranderen. En die betrokkenheid stopt niet bij de bedrijven waarin je belegt. Stakeholders moeten meer samenwerken om zo in 2030 de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Het krachtigste instrument op weg naar duurzaam herstel en een duurzame wereld is als bedrijven, non-profit organisaties en mensen de handen ineenslaan.”

BMO GAM ’s engagementprioriteiten voor 2021:

Tegengaan verlies biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit wereldwijd vormt een existentiële bedreiging voor de ecosystemen. Het tegengaan van dit verlies is een van de prioriteiten voor BMO GAM . De vermogensbeheerder breidt zijn engagementprogramma inzake het tegengaan van ontbossing, het beheer van bodem- en zoetwaterbronnen en oceaanvervuiling daarom uit. Het engagement richt zich op die sectoren die een cruciale rol spelen bij het terugdringen van de problemen rond biodiversiteit, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de transportsector en de financiële sector.

Sociale rechtvaardigheid en vermindering van ongelijkheid

BMO GAM heeft een trackrecord op het gebied van engagement op onderwerpen als leefbaar loon, genderdiversiteit en toegang tot gezondheidszorg. Dit jaar vraagt de vermogensbeheerder aan de bedrijven waarin hij belegt ook extra aandacht voor rassendiscriminatie, en dringt aan op een rechtvaardige aanpak van de gevolgen van klimaattransitie. In sectoren als IT, energieopwekking, en metaal- & mijnbouw staan mensenrechtenkwesties hoog op de agenda. De vermogensbeheerder richt zich met name op mensenrechtenkwesties die inherent zijn aan de energietransitie, waaronder reeds lang bestaande uitdagingen in de winning van fossiele brandstoffen en nieuwe problemen die zich voordoen in de hernieuwbare energiesector.

De race naar netto-nul

Klimaatverandering blijft een van de hoofdthema’s voor BMO GAM . Bedrijven moeten worden gemotiveerd om met stevige implementatiestrategieën voor de dag te komen. BMO GAM blijft financiële instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om het klimaatthema en de netto-nul-doelstelling te integreren in hun leen- en beleggingsbeleid – BMO GAM is een van de initiatiefnemers van de ‘Net Zero Asset Managers Alliance’. BMO GAM voegt tevens een nieuwe sector aan zijn engagement toe: de vastgoedsector.

Volgens Vicki Bakhshi, Director van het Responsible Investment Team bij BMO GAM is 2021 hét jaar waarin klimaatverandering serieus op de kaart kan worden gezet. “De door de pandemie verschoven COP26-klimaatonderhandelingen, bieden een uitgelezen kans om de kloof tussen het huidige traject van broeikasgasemissies en de radicale reducties die nodig zijn om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, te dichten. Financiële instellingen en bedrijven moeten in actie komen. We zullen bedrijven ook steeds meer aanspreken op de details van hun klimaatbeloftes, om er zeker van te zijn dat hun toezeggingen zullen bijdragen aan betekenisvolle verandering".

BMO GAM heeft een 21-koppig team voor verantwoord beleggen dat zich richt op bedrijven in alle sectoren. In 2020 was het team betrokken bij 760 ondernemingen in 53 geografische gebieden. Dit resulteerde in 348 mijlpalen, oftewel positieve resultaten als gevolg van direct engagement.