DWS: Waarde van topwinkelcentra daalt met 15%

De Nederlandse vastgoedmarkt is favoriet bij vastgoedbeleggers omdat de nettorendementen hoger liggen dan elders in Europa. Dat schrijft vermogensbeheerder DWS in haar Real Estate Outlook. Prime logistiek vastgoed in Nederland stijgt dit jaar met 10% in waarde omdat de vraag naar opslag- en distributiecentra als gevolg van de pandemie een nog grotere vlucht heeft genomen, al waarschuwt DWS wel voor een stijging van speculatieve logistieke nieuwbouwontwikkelingen. De grote bekende winkelcentra krijgen het nog moeilijker en de vermogensbheerder voorziet dat beleggers dit jaar rekening moeten houden met een waardedaling van maar liefst 15%.

Door het vertrek van veel expats uit Nederland en het feit dat er vorig jaar weinig nieuwe hoogopgeleide kenniswerkers naar Nederland kwamen, zijn de huurstijgingen in de duurdere vrije sector vorig jaar gestabiliseerd. De waarde van nieuwbouw zal overigens dit jaar enigszins dalen, zo verwacht DWS , omdat de overdrachtsbelasting voor commerciële vastgoedpartijen is gestegen van 6 tot 8%. Het is nog onduidelijk of en hoe projectontwikkelaars die belastingverhoging doorberekenen aan kopers van nieuwbouwcomplexen. Maar het grote tekort aan woningen blijft boven de markt hangen, wat de huren zal opstuwen.

Volgens DWS werd er op jaarbasis vorig jaar 16% minder kantoorruimte verhuurd in Nederland. Al kan dat percentage enigszins vertekend zijn omdat er ook veel werd overgegaan tot onderverhuur. De leegstand nam voor het eerst in zes jaar toe.

Winkelvastgoed krijgt dit jaar een nog grotere knauw. Vooral eigenaren van topwinkelcentra moeten rekening houden met een verdere waardedaling van 15%.

Vanwege de hoge spread ten opzichte van Nederlandse staatobligaties, blijft Nederland een heel aantrekkelijk land voor vastgoedbeleggers. Momenteel ligt het nettorendement op 3,10%. Nederlands vastgoed levert relatief een goed rendement op, 350 basispunten hoger dan veilige staatsobligaties.