Secular Outlook

Door Luca Paolini, Chief Strategist at Pictet Asset Management.

“Elke wereldwijde schok heeft ook gevolgen op lange termijn. De Covid-19 pandemie zal net zo veel ontwrichting opleveren als de crisissen in de jaren 70, 80 en 00,” zegt Luca Paolini, chief strategist van Pictet Asset Management. Bedrijfsmodellen worden herzien, consumentengedrag verandert en wet- en regelgeving wordt herschreven. Dit betekent een grote uitdaging voor beleggers. Hoe het beleggers de komende vijf jaar vergaat, hangt gedeeltelijk af van de enorme stimulering van overheden en centrale banken.

Deze hebben in 2020 liquiditeit in de markt gepompt die overeenkomt met 14 procent van het wereldwijde bbp en centrale banken beogen nu om een plafond aan te brengen voor de obligatierente. Zo hopen ze de deflatiedruk te beperken door output gaps te sluiten die gedurende de crisis ontstonden en de groei te stimuleren. Ze hebben genoeg vuurkracht om het monetaire beleid nog lang ruim te houden.

De obligatiemarkten hebben dit al grotendeels ingeprijsd en het stijgingspotentieel voor beleggers is dus beperkt, maar er zijn veel neerwaartse risico's als het beleid effect sorteert en tot groei en inflatie leidt. Dit geldt in het bijzonder voor staatsobligaties. De negatieve reële rente betekent echter dat tegen inflatie beschermde obligaties het goed kunnen doen.

Vastrentende beleggers kunnen naar schuldeffecten uit opkomende markten in lokale valuta kijken voor aantrekkelijk geprijsde opbrengsten genererende activa, vooral nu valuta's van opkomende landen ondergewaardeerd zijn.

Ook aandelen leveren waarschijnlijk de komende vijf jaar lagere rendementen dan in het afgelopen decennium. In dit stadium van de cyclus zijn de waarderingen hoog. De economische groei is matig en de bedrijfsmarges staan onder druk nu overheden op weg zijn naar een minder bedrijfsvriendelijk beleid.

Wij verwachten minder rendementsverschillen tussen regio's en landen dan de voorbije tien jaar, maar de VS blijft waarschijnlijk achter. Amerikaanse aandelen noteren tegen een recordpremie bij een dure valuta – de Amerikaanse dollar daalt waarschijnlijk de komende jaren – terwijl het groeitempo van de economie waarschijnlijk terugloopt naar dat van andere ontwikkelde economieën.

Wij denken dat aandelen uit Europa en opkomend Azië het beter zullen doen, waarbij Chinese aandelen naar verwachting de uitblinkers worden. De relatieve kracht van Azië geldt waarschijnlijk vooral voor technologieaandelen; hier lijkt de regio de koppositie van de VS over te nemen. Per saldo worden technologie, consumptiegoederen en gezondheid, relatief goed gekapitaliseerd en goed in het genereren van kasstromen, waarschijnlijk de best presterende aandelenmarktsectoren.

Om de komende vijf jaar een aantrekkelijk reëel rendement te behalen, moeten beleggers verder kijken dan een traditionele gemengde portefeuille. Zij moeten de allocatie aan opkomende markten, alternatieve beleggingen, tegen inflatie beschermde staatsobligaties en absoluut-rendementstrategieën verhogen.

“Alleen dan kunnen zij hopen op een reëel rendement van 5 procent per jaar. Gezien de onzekere tijden en de uitgangspositie zou dat een alleszins fatsoenlijk resultaat zijn.”