Impactfondsen van Funds for Good overschrijden 500 miljoen euro activa

De vennootschap Funds for Good werd opgericht in 2011 met als doel om duurzame en innovatieve beleggingsproducten op de Belgische markt te lanceren. De twee oprichters, Nicolas Crochet en Patrick Somerhausen, hadden een visie om via beleggingsproducten niet enkel een degelijk financieel rendement te bieden aan haar investeerders, maar ook een positieve sociale bijdrage te leveren aan de Belgische maatschappij. Zij doet dit door kwetsbare ondernemers te ondersteunen in het opzetten van een zelfstandige activiteit.

Het eerste fonds dat in 2011 werd gecreëerd, was het FFG European Equities Sustainable Moderate fonds (voordien FFG Architect Strategy), één van de eerste defensieve fondsen zonder enige blootstelling aan de obligatiemarkten, omdat men indertijd voorspelde dat de obligatierendementen niet verder zouden dalen.

Het FFG Global Flexible Sustainable fonds (waarvan de inspiratieversie BL - Global Flexible onlangs voor het derde opeenvolgende jaar De Tijd & Echo Award 2021 Award in de wacht heeft gesleept als beste flexibel gemengd fonds beschikbaar in België) is momenteel het grootste fonds van Funds For Good met meer dan 230 miljoen euro activa onder beheer. De duurzame variant van FFG is voor beleggers even rendabel gebleken als de traditionele variant.

FFG Impact vzw, die verantwoordelijk is voor de sociale impactactiviteiten van Funds For Good, wordt gefinancierd via de beheerskosten van deze beleggingsfondsen. 50% van de winst, met een minimum van 10% van de omzet, van Funds For Good wordt geschonken om een concrete en tastbare sociale impact in België te bewerkstelligen. Belangrijk hierbij te noteren is dat deze schenkingen een onderdeel vormen van de beheerskosten. De belegger draagt dus rechtstreeks bij aan een positieve lokale impact zonder enig financieel rendement op te geven.

Funds for Good heeft recent de kaap van 500 miljoen EUR activa onder beheer overschreden via haar 4 innovatieve beleggingsfondsen.

Deze kapitaalinstromen hebben ertoe geleid dat in 2020 meer dan 2 miljoen euro werd geschonken aan Funds For Good Impact vzw. Deze vzw ondersteunt lokale (sociale) ondernemers door hen een renteloze erelening en kosteloze begeleiding aan te bieden.

Dankzij deze leningen hebben beleggers in totaal 795 lokale ondernemersprojecten gefinancierd, waarbij 872 banen werden gecreëerd. De sociale impact die wordt gecreëerd dankzij onze investeerders, is dus reëel.

Funds for Good wil echter verder reiken door de lancering van een nieuw fonds: Impakt EU. De opgehaalde gelden zullen integraal gebruikt worden voor de ondersteuning van werkgelegenheid in België en Europa, door microkredietinstellingen en sociale ondernemers financieel te ondersteunen.

Deze belegging zal dus een meer directe impact creëren door projecten met een sociaal oogmerk te ondersteunen. Dit fonds zal, in tegenstelling tot de bestaande fondsen, niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Impakt EU zal uitsluitend voorbehouden zijn aan professionele beleggers.