DWS: Positief momentum op markten zal komende maanden aanhouden

De dominante techbedrijven gaan niet meer aan kop op de financiële markten, maar toch houdt het positieve momentum de komende drie maanden aan. Dat stelt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van vermogensbeheerder DWS in zijn Investment Traffic Lights. Nu de inkoopmanagersindices stijgen en de winstverwachtingen voor veel bedrijven weer omhoog worden geschroefd door analisten, blijven beleggers rustig op hun aandelen zitten.

Bovendien klinkt de mantra ‘don't fight the Fed’ nog steeds luid en duidelijk, aldus de DWS-expert. Maar hij vraagt zich ook af of de Federal Reserve de touwtjes eigenlijk nog wel in handen heeft.

Inflatie is een punt van zorg. De Amerikaanse centrale bank herhaalde onlangs dat zij ten minste tot 2023 niet aan de rentetarieven zal morrelen. De centrale bank ziet graag dat de inflatie tijdelijk boven de 2% uitkomt. Maar als de huidige inflatiedynamiek en de mix van heropeningen en beperkingen in de toeleveringsketen in ogenschouw worden genomen, kunnen sommige beleggers, onder wie DWS, het maar moeilijk geloven dat deze inflatie eenmalig is en niet het begin van een inflationaire trend.

Euforie

‘Buy the rumor, sell the facts’ is een veelgehoorde uitspraak. Beleggers wachten op de heropening van de economie en het oprekking van overheidsbegrotingen en hebben dat eigenlijk al ingeprijsd. Als de economieën weer op stoom komen, zal de markt mogelijk op onverwachte haperingen en moeilijkheden stuiten, aldus Kreuzkamp. De Amerikaanse euforie en de Europese afwachtende houding kan in de loop van dit jaar of volgend jaar zomaar omslaan. In Azië hebben we een soortgelijke ontwikkeling gezien.

De euforie bereikte daar halverwege vorig jaar een hoogtepunt: als eerste getroffen door de pandemie maar ook weer als eerste op de been, en minder verlies aan bruto binnenlands product (bbp) dan andere regio's. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom de Aziatische markten nu achterblijven bij andere delen van de wereld.

Hoewel Kreuzkamp denkt dat het traject dat tot hogere staatsobligatierentes leidt intact blijft, is hij momenteel alleen negatief over Duitse 10-jaars Bunds. Kreuzkamp is neutraal over staatsobligaties van opkomende landen (en overig EM-schuldpapier) omdat er door negatief lokaal nieuws en een sterkere Amerikaanse dollar een stevige tegenwind is komen te waaien. Over de euro- en de dollar bedrijfsobligatiemarkten is hij positief, behalve over de Amerikaanse investment grade (IG), waar DWS gedraaid is naar neutraal omdat men verwacht dat de markt voorloopt op de verwachtingen.

Aandelen

De aandelenmarkten hinken op twee gedachten. Beursfondsen doen het verrassend goed, maar de stijgende rentevoeten zetten tegelijkertijd een rem op die aandelenkoersen.

Kreuzkamp verwacht nog steeds dat de S&P 500 in maart 2022 op 4100 punten staat mits de reële rente negatief blijft, met andere woorden dat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties onder 2% blijft. De meeste bedrijven zouden in staat moeten zijn om hogere kosten door te berekenen aan hun klanten en bieden aandelenbeleggers daarom een zekere mate van inflatiebescherming.

Aandelen in auto- en consumentendiensten, chemische basisproducten en veel maakbedrijven in Europa en Azië zijn volgens Kreuzkamp momenteel aantrekkelijk. En nu Amerikaanse banken hun getroffen voorzieningen voor slechte leningen terugschroeven, overtollig kapitaal aan aandeelhouders teruggeven en de rente-inkomsten stijgen, zijn zwarte cijfers daar ook weer in zicht.

De vermogensbeheerder blijft overwogen in IT, omdat de digitalisering van de samenleving niet meer te stoppen is. Maar Kreuzkamp waarschuwt voor mega-dure groeiaandelen – bijvoorbeeld die met koersen die een marktkapitalisatie hebben van meer dan twintig keer de omzet.

Alternatives

De oliemarkt heeft de afgelopen weken heel wat voor de kiezen gehad: de Suez-blokkade, de verwachting dat de OPEC de productie in de komende drie maanden geleidelijk opvoert, en de goede en minder goede berichten wat betreft het verloop van vaccinatieprogramma’s. Over het algemeen verwacht DWS dat de olieprijzen niet hard zullen dalen, ook al dienen beleggers wel rekening houden met enige volatiliteit.

Edelmetalen lijden zwaar onder de stijging van de nominale obligatierente en kunnen ook kwetsbaar zijn voor een nieuwe golf aan ETF-liquidaties. DWS geeft de voorkeur aan industriële metalen zoals koper en aluminium, omdat het economisch herstel de vraag naar deze metalen aanwakkert en het aanbod beperkt is.