Bank of America streeft naar 1,5 biljoen dollar duurzame financiering in 2030

Bank of America kondigt vandaag aan dat zij zich tot doel heeft gesteld om in het kader van haar Environmental Business Initiative tegen 2030 een bedrag van 1 biljoen dollar te mobiliseren om de overgang naar een CO2 arme, duurzame economie te versnellen.

Deze toezegging verankert een bredere duurzame financieringsdoelstelling van $ 1,5 biljoen voor zowel ecologische transitie als sociale inclusieve ontwikkeling, en beslaat haar wereldwijde zakelijke activiteiten.

Dit nieuwe commitment is in lijn met de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG's). Naast de 1 biljoen dollar voor klimaatgerelateerde financiering is de rest van deze toezegging gericht op sociale inclusieve ontwikkeling, waarbij kapitaal beschikbaar komt voor de bevordering van gemeenschapsontwikkeling, betaalbare huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs, naast rassengelijkheid en gendergelijkheid.

Het doel van $ 1,5 biljoen bouwt voort op de jarenlange samenwerking van Bank of America met klanten op het gebied van kredietverlening, het aantrekken van kapitaal, advies- en investeringsdiensten, het ontwikkelen van financiële oplossingen en het stimuleren van innovatie, om zo transformatieve veranderingen te stimuleren. Bijvoorbeeld:

  • Sinds de lancering van het Environmental Business Initiative in 2007 heeft de onderneming meer dan 200 miljard dollar beschikbaar gemaakt voor CO2 arme, duurzame bedrijfsactiviteiten.
  • Bank of America heeft zich onlangs gecommitteerd om vóór 2050 haar netto-uitstoot van broeikasgassen die gemoeid zijn met haar financieringsactiviteiten, operatie en toeleveringsketen naar nul te brengen.
  • Als een van de belangrijkste emittenten van groene, sociale en duurzaamheidsobligaties heeft de bank in 2020 een '$1 billion corporate social bond' ter ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus en een eerste '$2 billion equality progress sustainability bond' uitgegeven ter bevordering van rassengelijkheid, economische kansen en milieuduurzaamheid. Sinds 2013 heeft het bedrijf voor $ 9,85 miljard verdeeld over acht bedrijfsobligaties uitgegeven op het gebied van groen, sociaal en duurzaamheid.
  • Sinds 2013 heeft Bank of America meer dan 225 klanten geholpen bij het ondersteunen van hun duurzame bedrijfsbehoeften en meer dan $300 miljard bijeengebracht door in te schrijven op meer dan 400 obligaties met een ESG-thema.