DWS over komende Fed-vergadering: De toon is bullish, de houding nog (even) dovish

Hieronder vindt u het commentaar van VS-econoom bij DWS Christian Scherrmann op de komende Fed-meeting

“Naar verwachting wijzigt het monetaire beleid tijdens aankomende Fed-meeting op 27 en 28 april niet. Ondanks het feit dat de economie weer snel aantrekt, zijn er bijna 8 miljoen minder Amerikanen aan het werk dan vóór de pandemie. Dit alleen al is voor de Fed waarschijnlijk reden genoeg om aanzienlijke monetaire steun te blijven verlenen om ‘de klus te klaren’, aldus Fed-voorzitter Jay Powell. Toch is de Fed misschien al begonnen met een kleine verschuiving in haar beoordeling.”

“De lang gebruikte quote van juni 2020, ‘we peinzen er nu niet over’ om de rente te verhogen, is afgezwakt: een renteverhoging is nu ‘hoogst onwaarschijnlijk’ - in ieder geval in 2021. Tegelijk met deze verschuiving herhaalde Powell verschillende keren dat de economie volgens hem op een ‘kantelpunt’ zit; hij verwacht de komende maanden een ‘zeer sterke’ banengroei. En hoewel hij geen duidelijk tijdschema geeft, denkt hij wel degelijk na over hoe de monetaire steun kan worden gematigd. Het afbouwen van het opkoopprogramma begint volgens Powell ‘lang voordat’ de rente wordt verhoogd.”

“Hoewel wij deze verklaring niet per se als hawkish interpreteren, lijkt het erop dat de Fed de recente sterkere economische data in haar retoriek begint te verwerken, wat wellicht ook uit de verklaring na de vergadering zal blijken. Ook op inflatiegebied wijzigt de Fed de toon. Hoewel de huidige inflatie van 2,6% nog steeds als ‘van voorbijgaande aard’ zal worden beschouwd, gaf Powell onlangs toe dat de inflatie ‘iets hoger’ dreigt op te lopen dan eerder verwacht.”

“Verwacht wordt dat de economische vooruitzichten schommelen als gevolg van de basiseffecten en de inhaalvraag naarmate de economie weer aantrekt en enorme bedragen aan stimuleringsmaatregelen worden uitgedeeld. In de loop van de zomer kunnen deze basiseffecten verdwijnen, waardoor het veel duidelijker wordt of het ‘kantelpunt’ daadwerkelijk tot een nieuwe, steilere trend leidt. Als dat zo is, kan dit versnelde herstel een reden zijn om op termijn de steunmaatregelen iets sneller af te bouwen.”

“Maar wanneer wordt een verschuiving in het monetaire beleid zichtbaar? Wij verwachten dat belangrijke wijzigingen in de termijnoriëntatie tijdens de vergadering van juni worden aangekondigd. Als de Fed optimistischer is, zal de ‘Samenvatting van de Economische Projecties’ wellicht meer bullish zijn. Kort daarna in augustus zal de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole het perfecte podium kunnen blijken te zijn voor de aankondiging van grote beleidswijzigingen. Precies zoals Powell beloofde: elke wijziging zal worden aangekondigd lang voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt."