Achttien jaar DWS Top Dividende: conservatieve strategie loodst beleggers al jaren moeiteloos door crises

Het DWS Top Dividende fonds bestaat vandaag 18 jaar en heeft inmiddels 18 miljard euro onder beheer. Het fonds werd gelanceerd tijdens de naweeën van het uiteenspatten van de technologiezeepbel en was een van de eerste dividendfondsen die wereldwijd belegt. 18 jaar later is de door Thomas Schuessler beheerde portefeuille niet alleen het grootste actief beheerde aandelenfonds in Duitsland, maar ook een van de grootste fondsen in heel Europa.

Volgens portfoliomanager Schuessler zijn er twee belangrijke redenen voor het feit dat DWS Top Dividende zo populair is: "De portefeuille fluctueert door zijn conservatieve karakter niet sterk, en verliest bij dalende markten minder dan de brede aandelenmarkt. Bovendien biedt het fonds met zijn dividenduitkeringen een regelmatig en aantrekkelijk inkomen - en dat al 18 jaar lang. Vooral in tijden van lage rentes, zoals nu het geval is, is dat een zeer belangrijk aspect dat door beleggers gewaardeerd wordt."

Conservatief werkt

Juist in moeilijke tijden toont het fonds zijn defensieve kracht, zegt Schuessler. "Tijdens de crisis van 2008/2009 maakte DWS Top Dividende gemeten aan de MSCI World Index het waardeverlies tweeënhalf jaar eerder goed dan de brede aandelenmarkt, en ook bij het uitbreken van de coronacrisis waren de koersverliezen in vergelijking met de markt geringer."

Het fonds kenmerkt zich door een conservatieve aanpak waardoor het slechts gedeeltelijk kon profiteren van de daaropvolgende herstelrally; het waren vooral Amerikaanse tech-aandelen die de rally leidden en die keren weinig of geen dividend uit. Reden waarom ze voor Schuessler en zijn team geen eerste keus zijn. De portfoliomanager ziet dit jaar rooskleuriger tegemoet: "Er tekent zich een veel vriendelijker beeld af, waarbij hoge enkelcijferige koerswinsten zeer waarschijnlijk zijn."

Al 4,5 miljard uitgekeerd

"Momenteel bedraagt het gemiddelde dividendrendement van het fonds 3,8%, dat is twee keer zo veel als de MSCI World Index. Schuessler is optimistisch over de dividendgroei: "Voor onze portefeuilles verwachten wij dat de dividenden in het lopende boekjaar met 8 tot 12% zullen stijgen. De sterkste procentuele stijgingen doen zich waarschijnlijk voor in de sectoren basismaterialen en IT. Dit zou een positief effect moeten hebben op de uitkering van het fonds in november."

Wat de dividenduitkeringen betreft, verbrak het fonds record na record, zelfs in het coronajaar 2020. Terwijl veel bedrijven hun dividend moesten verlagen of zelfs helemaal moesten schrappen, hadden de bedrijven in Schuessler’s portefeuille hier nauwelijks last van. Het fonds noteerde een nieuwe recorduitkering van 3,50 euro per aandeel. Sinds de start in 2003 heeft DWS Top Dividende een gemiddeld uitkeringsrendement van 3,4 procent behaald en in totaal zo’n 4,5 miljard euro uitgekeerd aan zijn beleggers.

Goede basisbelegging

Beleggers die bijvoorbeeld vanaf de start van het fonds 10.500 euro hebben ingelegd - rekening houdend met de front-end load - zullen eind maart 2021 zo’n 15.000 euro hebben verdiend uit koerswinsten en 10.280 euro in de vorm van dividenden. Wanneer de dividenduitkeringen regelmatig werden herbelegd, bedroeg die waardestijging gemiddeld zo’n 8% per jaar. "Op de lange termijn komt ongeveer de helft van het totale rendement van aandelen uit herbelegde dividenden", zegt Schuessler.

DWS Top Dividende is al die tijd trouw gebleven aan zijn conservatieve strategie en voldeed daarmee aan een belangrijke beleggingsdoelstelling: op de lange termijn zorgen voor minder fluctuatie dan de totale markt. Het fonds schommelde 25 procentpunten minder dan de brede aandelenmarkt. Thomas Schuessler ziet geen reden om zijn strategie te herzien. "Op dit moment is een groot deel van de aandelen in ons dividenduniversum relatief gunstig gewaardeerd in vergelijking met de brede aandelenmarkt en vooral in vergelijking met groeiaandelen. Dat maakt dividendstrategieën nog altijd zeer geschikt als basisbelegging."