Macroscoop - De VS in hogere sferen

Door Alexis Bienvenu, Fund Manager La Financière de l'Echiquier.

Het Amerika van Joe Biden overstijgt de jongste tijd zelfs de buitensporigste prognoses, van de al goedgekeurde en nog voorgestelde herstelplannen tot de bedrijfsresultaten, de arbeidsmarkt en de steun van de Fed ...

Een paar voorbeelden. AMAZON, een van de grote winnaars van de lockdowns van 2020, heeft zijn nettowinst in het eerste kwartaal van 2021 verdrievoudigd en daarmee alle verwachtingen overtroffen, hoewel in de Verenigde Staten de inperkingsmaatregelen versoepeld zijn. Lockdown of niet, AMAZON floreert.

Ook de andere techreuzen deden het goed: de nettowinst steeg met 163% bij ALPHABET (de moedermaatschappij van GOOGLE), met 110% bij APPLE, met 94% bij FACEBOOK en met 44% bij MICROSOFT. Die stijging is bovendien geen inhaalbeweging, ze volgt op een sowieso al geweldig jaar voor die bedrijven.

Een (klein) deel van die winst komt niet alleen bij de aandeelhouders terecht. AMAZON heeft bijvoorbeeld, onder politieke druk weliswaar, besloten om het loon van 500.000 van zijn minst betaalde medewerkers op te trekken. Op ruimere schaal is het besteedbare inkomen van de huishoudens dankzij de steuncheques van de regering-Biden in maart met 21% toegenomen, een nooit eerder vertoonde stijging.

De federale steun- en investeringsplannen van Joe Biden gaan nog een stuk verder dan wat er al beslist was: kort na zijn aantreden heeft Biden de twee toch al omvangrijke steunplannen die nog onder Trump waren ingevoerd, aangevuld met 1.900 miljard dollar aan stimuli in het kader van het American Rescue Plan. Daarmee neemt de president echter nog geen genoegen – nu stelt hij een American Jobs Plan en een American Families Plan voor, samen goed voor bijna 4.000 miljard dollar aan investeringen in infrastructuur, gezondheidszorg, gezinnen in moeilijkheden, onderwijs enz.

Is zijn voornemen de redelijkheid voorbij? Larry Summers, een invloedrijke econoom in de Verenigde Staten die toch dicht bij de Democraten aanleunt, vreest voor oververhitting. De markt maakt zich daar – voorlopig althans – echter geen zorgen over. De rente vertoonde de afgelopen weken weinig beweging.

Is zijn voornemen het politiek haalbare voorbij? De twee nieuwe plannen die voorliggen roepen tegenkanting op bij de Republikeinen en zijn ook bij de meest gematigde Democraten niet onbesproken. De vraag is alleen hoeveel Democraten het uiteindelijk zullen aandurven om zich uit te spreken tegen steunmaatregelen die zouden ingaan voor de tussentijdse verkiezingen.

Amerika geeft vandaag dus, zoals wel vaker in zijn geschiedenis en ondanks al zijn gebreken, blijk van een ongebreidelde energie. Daarbij deinst het er ook niet voor terug zichzelf onder de loep te nemen: de plannen van Biden voorzien in een forse stijging van de belastingen voor de allerrijksten en de bedrijven, een hele ommezwaai na decennia van fiscale dumpingpraktijken.

Niettemin groeien op de beurs ook in tijden van superlatieven de bomen niet tot in de hemel. In de koersen zit al zoveel goed nieuws verrekend dat de markten onder druk van de vrees voor hogere belastingen en inflatie in deze recordweek amper gestegen zijn. Beleggers hebben zich gretig op de gunstige voortekenen gestort en beginnen zich wat zorgen te maken over waar die toe zullen leiden.

Momenteel verteren zij de overdaad. Dat de aandelen- en obligatiemarkten niet in vuur en vlam staan, is op zich echter een goed teken. Het wil namelijk zeggen dat beleggers niet irrationeel uitbundig, maar rationeel optimistisch zijn. Op korte termijn is dat misschien frustrerend. Voor de toekomst is het daarentegen geruststellend.