Waarom Optimix niet in crypto’s belegt

De vermogensbeheerders van Optimix zijn niet heel positief over crypto’s en vinden deze beleggingscategorie dan ook niet in de door hun beheerde portefeuilles passen. Optimix heeft zich verdiept in de crypto’s en komt tot een duidelijk oordeel. Bitcoin kan volgens Optimix feitelijk geen valuta genoemd worden omdat het de basiseigenschappen van een valuta ontbeert. Ook zijn crypto’s op geen enkele manier te vergelijken met edelmetalen, daar waar het bescherming in onzekere tijden aangaat. De beweeglijkheid van de prijzen is simpelweg te hoog. En een laatste bezwaar is dat het delven van bitcoin onnoemelijk veel energie vergt, iets dat niet goed te verantwoorden is voor wie duurzaam wil beleggen.

Crypto’s zijn kwetsbaar

Het beleid van centrale banken is van groot belang voor alle risicodragende beleggingen. Optimix verwacht dat als de economie volledig hersteld is, de centrale banken de teugels zullen aanhalen en de stimuli (voorzichtig) zullen afbouwen. Dit zal eind 2021, begin 2022 opportuun zijn. De beleggingen die het meest hebben geprofiteerd van de vierende teugels van de centrale bankiers, zullen dan naar alle waarschijnlijkheid het meest kwetsbaar blijken. En dat zullen met name de crypto-valuta’s zijn.

Afbeelding: de koers van de bitcoin als afgeleide van het opkoopbeleid van centrale banken (Bron: Bloomberg)

Bitcoin centrale banken

Crypto = valuta?

Vaak wordt over valuta gesproken, maar is dat als het om bitcoin of ethereum gaat wel op zijn plaats? Een valuta moet algemeen geaccepteerd zijn als ruil-/betaalmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Weinig producten of diensten worden geprijsd in crypto’s, dus een handig betaalmiddel is het niet. Het gegeven dat er een maximum van 21 miljoen bitcoins gedolven kan worden, maakt dat het prijspeil in een groeiende economie constant daalt, gegeven dat bitcoin het enige betaalmiddel zou zijn. Als oppotmiddel wensen de meeste mensen iets dat algemeen geaccepteerd, liquide en waardevast is. In de afbeelding hieronder is de volatiliteit van de bitcoin afgebeeld. Van waardevastheid is geen sprake. Kortom, Optimix beschouwt crypto niet als een valuta.

Afbeelding: de beweeglijkheid* van de bitcoin-rendementen is extreem hoog (Bron: Bloomberg)

* voortschrijdende standaarddeviatie van de dagelijkse rendementen gemeten in $ over drie maanden (uitgedrukt op jaarbasis)

Bitcoin rendementen

Crypto’s en edelmetalen

Edelmetalen hebben met crypto’s gemeen dat ze geen inkomen genereren, aangezien er geen dividend of rentecoupon wordt uitgekeerd. Een belangrijk verschil is dat edelmetalen wel tastbaar zijn en voor productie en consumptie doeleinden gebruikt kunnen worden. In historische context bieden edelmetalen bescherming bij een oplopende inflatie. Of bitcoin die functie kan vervullen is volgens Optimix twijfelachtig, omdat speculatie een grote invloed heeft op de prijsvorming. Ook vinden de vermogensbeheerders de beweeglijkheid van crypto’s onwenselijk in door hen beheerde portefeuilles. Wat dat betreft scoort goud beter. Daarnaast vervult goud wel de rol van veilige vluchthaven in tijden dat beleggers de aandelenmarkt mijden.

Delven van crypto’s slurpt energie

De bitcoin en veel andere crypto’s zijn gebouwd op de blockchain technologie. Dit betekent dat er geen centrale database is waarin transacties worden opgeslagen, maar dat de transacties worden geverifieerd door de deelnemers. Om een bitcoin te kunnen delven, moet er een bepaalde omvang aan transacties geverifieerd worden. Als dat bereikt is komt de delver in aanmerking om een puzzel op te lossen. Momenteel zijn er 18,5 van de maximaal 21 miljoen bitcoins gedolven. Zowel het verificatie- als het ontraadselproces vreet steeds meer energie. Elk seconde worden er 160 triljoen berekeningen gemaakt.

Volgens een schatting van de Universiteit van Cambridge, wordt twee derde van de energie die bitcoin verbruikt uit fossiele bronnen gehaald. Hier botst het bitcoin verhaal met het toenemende belang voor milieubewustzijn bij de keuze voor beleggingsproducten. Optimix houdt beleggingen ook kritisch tegen het licht en vindt dit dan ook een groot minpunt van bitcoin.

Afbeelding: jaarlijks electriciteitsverbruik bitcoin (Bron: Universitity of Cambridge)

Bitcoin electriciteitsverbruik

Vooruitkijkend

Door de hoge beweeglijkheid van de bitcoin en andere crypto’s, vindt Optimix dergelijke producten niet passen in de beleggingsportefeuilles. In tegenstelling tot de aandelenbeurs die vooruitkijkt, is de bitcoin kortzichtig. Du moment dat centrale bankiers de teugels aanhalen en het monetaire beleid verkrapt wordt, zal de bitcoinkoers corrigeren. Veel huidige kopers van de bitcoin willen snel winst maken. Dit speculeren staat haaks op de langetermijnvisie die Optimix loslaat op haar beleggingskeuzes. De bubbels die deze speculatiedrift tot gevolg heeft, zijn gemaakt om vroeg of laat te knappen.