Hebben we het omslagpunt van de digitale transformatie bereikt?

Door Adrian Daniel, Portfolio Manager van het MainFirst Absolute Return Multi Asset, het MainFirst Global Equities Fund & het MainFirst Global Equities Unconstrained Fund

Adriandaniel
Adrian Daniel
De digitale transformatie is in 2020 aanzienlijk versneld. Het groeiend aantal toepassingen opent een schat aan beleggingskansen met veelbelovende groeivooruitzichten voor beleggers.

De recente lockdowns als gevolg van het coronavirus hebben de digitale transformatie vanuit de vraagzijde op sommige goederen- en dienstenmarkten merkbaar versneld. Een aantal bedrijven spreekt zelfs van een beslissend " omslagpunt " naar een mature markt als gevolg van de lockdowns.

Enorme verandering op de markten voor consumptiegoederen

De klassieke detailhandelaren staan onder druk en lijden omzetverlies, omdat aankopen op online marktplaatsen vaak goedkoper zijn. Bovendien biedt de onlinedetailhandel de eindklant extra comfort in de vorm van thuisleveringen of 24/7 openingstijden. Sinds de pandemie wordt dit door de consument steeds meer gewaardeerd.

Een hinderpaal voor de onlinewinkelervaring kan het gebrek aan tastbaar contact met het product zijn of de soms omslachtige procedure voor het zelf afhandelen van retourzendingen. Daarom bestaan er binnen de sector van B2C goederen sterke verschillen in de mate van online penetratie, afhankelijk van de productcategorie.

Online winkelen

Bron: Postnord "E-barometer"

Door de verdere ontwikkeling van de logistieke ketens en de daarmee samenhangende toename van de vraag naar tijdkritische producten, zoals levensmiddelen of geneesmiddelen, is het in veel grootstedelijke gebieden nu mogelijk om binnen een paar uur te leveren. Dit is belangrijk omdat schaalvoordelen nu de operationele winstgevendheid van de verschillende online leveranciers van deze producten bepalen. Vanaf dit moment zien we typisch een dynamische verdringing van de gevestigde structuren door de nieuwe bedrijfsmodellen. Er bestaan een aantal voorbeelden uit het verleden van dergelijke ontwrichtende technologieën.

Uit de begindagen van de elektriciteit, de auto of de halfgeleidertechnologie leren we hoe de groeisnelheid na een bepaald punt versnelt, wat dan achteraf als een disruptie wordt aangeduid.

In het kielzog van deze disruptie stijgt het aantal bedrijfsmodellen in de online directe verkoop en zien we een dynamische groeifase. Zo is de online verkoop van sportartikelen, cosmetica en voorschriftvrije geneesmiddelen de afgelopen kwartalen met wel 50 procent gestegen. In de voedingssector is zelfs een driecijferige groei gerapporteerd, zij het vanuit een lage basis. Hoewel de prognoses doorgaans lineair zijn, zal de ontwikkeling eerder op een S-curve lijken en dus in de toekomst voor extra groeiverrassingen zorgen. Dit zou beleggers nog meer potentieel moeten bieden.

Een nog snellere groei in B2B-goederen

In de B2B-handel is de evolutie van de volumes opmerkelijk. Deutsche Post World vermeldde op zijn Investor Day in april 2021 een snellere groei van de handel in B2B e-commerce goederen dan in de B2C-sector. Volgens Statista was dit bedrijfssegment in 2019 wereldwijd groter dan de gehele B2C-markt met een verkoopvolume van 12,2 biljoen dollar. De stijgende bezettingsgraad van de distributienetwerken leidt rechtstreeks tot hogere marges. Bijkomende innovaties, zoals de sterkere integratie van geautomatiseerde productie in de logistieke processen tot het continu opvolgen van goederen na de productie, zorgen ook voor een hogere bezettingsgraad.

Dankzij dergelijke verbeteringen kunnen ondernemingen zoals Tesla hun nieuwe voertuigen uiteindelijk rechtstreeks via hun onlineshop aan potentiële klanten aanbieden, zodat Tesla de gevestigde verkoopkanalen in de autosector virtueel kan stroomlijnen.

Dynamische transformatie van diensten in de gezondheidszorg

In de dienstensector is de focus op digitalisering momenteel bijzonder uitgesproken in de communicatie met klanten of in de verkoopaanpak. Verkoopsformules nemen steeds minder de vorm aan van fysieke bedrijven.

In de gezondheidszorg verloopt de transformatie nog dynamischer. Als gevolg van de toenemende digitalisering zullen de gezondheidszorgstelsels waarschijnlijk profiteren van kostenverlagingen voor medische behandelingen en ontstaan er nieuwe groeimogelijkheden voor flexibele bedrijven in de gezondheidszorg. Onder invloed van de pandemie staan de toezichthouders open voor virtuele doktersbezoeken en digitale medische dossiers. Het gevolg is dat de waardeketen rond medisch advies en medische zorg zichzelf opnieuw uitvindt.

Dankzij de digitalisering zijn telegeneeskundeplatforms zoals DocMorris of gespecialiseerde bedrijfsmodellen zoals SmileDirectClub rechtstreeks in contact met de patiënten, zonder dat er vervelende wachttijden in een dokterspraktijk nodig zijn. Dit levert kostenvoordelen op, gekoppeld aan extra gemak.

Hoewel de zorgverzekeraars deze ontwikkeling niet promoten, zullen ze die in principe waarschijnlijk wel verwelkomen. Hierdoor is een verlaging van het kostenplaatje mogelijk. Dat blijkt uit voorbeelden uit Noord-Amerika, waar zorgverzekeraars samenwerken met bedrijven als Amwell of Teladoc Health. Ook medische deskundigen vinden dat een groter volume aan bruikbare medische gegevens gunstig is voor een meer gerichte behandeling.

De digitale transformatie zorgt ook voor aanzienlijke efficiëntievoordelen bij de afhandeling van diensten. Bijvoorbeeld de verplichte invoering van het zogenaamde e-recept in Duitsland vanaf 2022, dat zorgverzekeraars nu al in proefprojecten testen. Het potentieel is ook duidelijk bij aanbieders van efficiënte oplossingen voor de verwerking van facturen. Dienstverleners zoals Bill.com of Unifiedpost kennen hoge groeicijfers.

Jongere consumenten geven de voorkeur aan e-betalingen

Op sociaal vlak is de digitale trend bijzonder uitgesproken bij digitale betaaloplossingen. Paypal wil 50 miljoen nieuwe klantenaccounts realiseren in 2021 en twee factoren maken dit haalbaar. Ten eerste de groeiende trend in online retail en ten tweede de affiniteit van jongere consumenten voor e-betaaloplossingen. Een recent onderzoek in de VS bij 7.000 tieners toont dit op een indrukwekkende manier aan: ongeveer 25 procent van de ondervraagden zou ooit al een betaling gedaan hebben met Paypal.

Over het algemeen zal het toenemende belang van Generatie Z op de consumentenmarkten waarschijnlijk gepaard gaan met een parallelle toename van het gebruik van digitale diensten. De demografische ontwikkelingen ondersteunen deze trend dus.

Kansen voor beleggers

Vanuit het oogpunt van beleggers is de impact van de digitale transformatie op sommige markten zo groot dat de bestaande structuren voor gevestigde bedrijfsmodellen herbekeken moeten worden. Bedrijven die deze kans hebben weten te benutten door meer te investeren, kennen dankzij de schaalvoordelen van de digitale wereld een bovengemiddeld succes op de aandelenmarkten. De nadruk moet liggen op markten met een versnelde organische omzetgroei om de marktpositie voor de toekomst te consolideren.

De online vraag van de consument naar bepaalde vrijetijdsproducten zou versneld moeten blijven stijgen en op lange termijn zou dit het standaard verkoopkanaal moeten worden.

Op lange termijn zal de fysieke detailhandel zijn positie waarschijnlijk alleen kunnen verdedigen voor producten met een bovengemiddelde noodzaak aan professioneel advies. In alle sectoren zullen de ondernemingen ook voor de uitdaging staan om hun strategieën voor klantencommunicatie te heroverwegen.

Op sociaal vlak maken we momenteel ook een structurele omwenteling mee. Als we in de nasleep van de lockdown-periode consequent kiezen voor een digitale wereld van thuiskantoor, thuisonderwijs, voedselbezorging en telegeneeskunde, wordt een leven zonder deelname aan het sociale leven buiten onze eigen vier muren mogelijk. Zelfs al is dit vooruitzicht niet wenselijk, toch bestaat er een wereldwijde wedloop naar deze klanten in de zogenaamde couch commerce.