De "SOLVERS": beleggen in oplossingen voor klimaatverandering

Door Randeep Somel, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Climate Solutions Fund

Randeep somel
Randeep Somel
‘FAANG’-aandelen stonden voor de opkomst van de Amerikaanse 'Big Tech' bedrijven. Nu begint het tijdperk van (meestal) Europese bedrijven die de overgang maken naar een koolstofarme economie die zuinig omspringt met grondstoffen: de 'SOLVERS'.

Het afgelopen decennium hebben Amerikaanse technologiebedrijven een bloeiperiode doorgemaakt. Big Tech bedrijven hebben een leidende positie ingenomen in markten zoals sociale media en online zoeken, en hebben andere markten ontwricht. Hun opkomst wordt belichaamd door de zogenaamde 'FAANG'-aandelen: Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet (de moedermaatschappij van Google).

Naarmate het vertrouwen in hun langetermijnvooruitzichten toenam, stegen hun aandelenkoersen - en die van sectorgenoten - vanaf 2010. De trend werd verder versterkt tijdens de lockdowns van 2020, toen de wereldwijde samenleving voor werk en ontspanning afhankelijker werd van technologie, wat de Amerikaanse aandelenmarkt naar nieuwe hoogten stuwde.

Ongeacht of Big Tech zijn opgang voortzet, zal er volgens mij een nieuw thema de wereldmarkten in het komende decennium bepalen: de opkomst van duurzaamheid als een onmiddellijke en allesoverheersende prioriteit voor beleggers.

Actie tegen de klimaatverandering kan gewoonweg niet langer worden uitgesteld. In 2019 raamden de Verenigde Naties dat tussen 2020 en 2030 de wereldwijde uitstoot met gemiddeld 7% per jaar moet dalen. Dat is vereist om de stijging van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur wereldwijd te beperken tot 1,5°C - een niveau waarop de risico's en gevolgen van de klimaatverandering kleiner zijn.

Om dit doel te bereiken, dat in 2015 in het Akkoord van Parijs is overeengekomen, moeten we tegen 2050 wereldwijd een nuluitstoot van broeikasgassen bereiken.

Ik zie drie belangrijke domeinen waarop bedrijven een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering: activiteiten of producten die de uitstoot direct verminderen, oplossingen om de industrie en het vervoer minder vervuilend te maken, en bijdragen aan een meer circulaire economie.

Hier komen de 'SOLVERS'

Bij de overgang naar een koolstofarme economie die zuinig omspringt met grondstoffen, lopen Europese bedrijven voorop. Dit mag weinig verbazen, aangezien Europa aantoonbaar meer dan andere grote economieën maatregelen heeft getroffen om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken. Daarmee heeft Europa een gunstig klimaat gecreëerd waarin groene innovaties kunnen ontstaan.

Europese bedrijven zijn in hun sector wereldleiders geworden. Volgens mij wordt deze trend geïllustreerd door een pioniersgroep die oplossingen ontwikkeld heeft voor 's werelds belangrijkste uitdagingen. We zouden deze groep de "SOLVERS" kunnen noemen.

 • Schneider Electric - energie-efficiënte elektrische systemen, van laagspanningsapparatuur tot digitale oplossingen die processen optimaliseren in gebouwen, datacenters, de industrie en het elektriciteitsnet.

 • Orsted - offshore windenergie. Orsted heeft meer offshore-windmolenparken gebouwd dan enig ander bedrijf wereldwijd.
 • Linde -productie van industriële gassen, van levensreddende zuurstof in ziekenhuizen tot waterstof voor schone brandstoffen.
 • Vestas - de grootste leverancier en exploitant van onshore turbines ter wereld. .
 • EDP Renováveis -groene energie, 100% van zijn elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, voornamelijk windturbines.
 • Rockwool - een fabrikant van brandwerende steenwolisolatie, die de behoefte aan verwarming in huizen en kantoren, en dus het energieverbruik, aanzienlijk vermindert.
 • DS Smith - duurzaam verpakkingsmateriaal dat het potentieel van recyclage in een gesloten kringloop aantoont - een proces waarbij afval wordt ingezameld, gerecycleerd en vervolgens opnieuw gebruikt om hetzelfde product te maken.

  Net zoals het FAANG-acroniem meer symbolisch dan volledig is - in de lijst ontbreken wereldwijde technologieaandelen zoals Microsoft - is deze lijst zeker niet volledig. Er zijn nog veel meer bedrijven die het voortouw nemen in duurzame oplossingen, waaronder verschillende in die in Noord-Amerika gevestigd zijn.

  Europese bedrijven - en de oplossingen die zij ontwikkelen - lijken een centrale rol te spelen bij het terugdringen van de emissies, ook al vormen hun namen nog niet meteen een wereldberoemd acroniem.

  Het potentieel op lange termijn

  De klimaatverandering vormt een reëel en actueel gevaar voor het welzijn van de mens en de planeet. Nu men steeds meer inziet hoe dringend deze uitdaging is, geloof ik dat bedrijven als de "SOLVERS" zich in een goede positie bevinden voor een duurzame groei op lange termijn.

  Het volgende decennium is cruciaal omdat we de koers van de klimaatverandering nog kunnen veranderen. Succes vereist niet alleen dat we ons gedrag veranderen, maar ook dat we zwaar - en dringend - investeren in de overgang naar een koolstofarme economie.

  De wereldwijde overgang van meerdere decennia om de impact van de menselijke activiteit te verminderen is al aan de gang, onder impuls van de inspanningen om een duurzamer herstel na de wereldwijde recessie van COVID-19 vorm te geven. In Europa staat duurzaamheid centraal in het 750 miljard euro kostende herstelplan "Next Generation EU". Dat stimuleert investeringen die de emissies terugdringen en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bevorderen.

  Bedrijven die de overgang kunnen versnellen, zouden moeten profiteren van de overheidssteun. Ook zonder die steun dringt de samenleving steeds meer aan op duurzamere producten en diensten.

  Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen winst en de planeet. Ik ben van mening dat bedrijven die oplossingen kunnen bieden voor het klimaatprobleem, aantrekkelijke kansen kunnen bieden voor langetermijnbeleggers. Op hun beurt kunnen beleggers een rol spelen bij de aanpak van het klimaatprobleem.