T. Rowe Price: Na een moeizaam jaar klaart de lucht op voor dividendaandelen

 • De coronacrisis van 2020 dwong veel bedrijven hun dividend te verlagen, wat een wissel trok op dividendbeleggen.
 • Tekenen van een wereldwijd economisch herstel voorspellen veel goeds voor bedrijven die dividend uitkeren, nu de bedrijfswinsten verbeteren.
 • T. Rowe Price ziet kansen in banken, nutsbedrijven met blootstelling aan zonne- en windenergie, en eigendoms- en ongevallenverzekeringen, die mogelijk kunnen profiteren van het herstel van de economische activiteit.

  Dividendaandelen hadden het bijzonder moeilijk in 2020, dankzij de diepe, zij het kortstondige, wereldwijde recessie die werd veroorzaakt door de pandemie. Naarmate de economieën zich echter beginnen te herstellen, zou de groei moeten doorwerken in de bedrijfswinsten en een basis moeten vormen voor bedrijven om de dividenduitkeringsratio's te herstellen, meent Yoichiro Kai, Portfolio Manager, Global Equity Dividend Strategy bij T. Rowe Price.

  In de regel zijn beursgenoteerde ondernemingen zeer terughoudend met het verlagen van hun dividend, behalve in uitzonderlijke omstandigheden wanneer zij weinig andere keuze hebben. De terughoudendheid van bedrijven om hun dividend te verlagen komt grotendeels doordat zij vrezen dat een verlaging van het dividend door aandeelhouders en beleggers zal worden gezien als een negatief signaal over het vertrouwen van het management in de toekomstvooruitzichten van de onderneming.

  Dividendaandelen

  De ongekende snelheid en diepte van de ineenstorting van de wereldwijde vraag als gevolg van de lockdowns en het beleid van social distancing dat werd ingevoerd om het coronavirus tegen te gaan, betekende dat veel bedrijven vorig jaar weinig andere keuze hadden dan hun dividend te verlagen. In 2020 kondigde ongeveer 30% van de fondsen in de MSCI World Index aan dat zij hun dividend zouden verlagen, het hoogste percentage dividendverlagingen sinds de wereldwijde financiële crisis. Gezien deze wijdverspreide verlagingen is het niet verrassend dat stijlen van dividendbeleggen uit de gratie raakten.

  Door de marktrotatie naar waardeaandelen presteerden dividend uitkerende bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 beter dan vorig jaar, waardoor ze wat van het verloren terrein terugwonnen. Dividendgroeiaandelen daarentegen presteerden in het eerste kwartaal iets minder goed omdat ze niet in de gunst kwamen door de omslag naar waarde.

  Aanhoudend wereldwijd herstel

  In het algemeen denkt Kai dat het beleggingsklimaat een stuk gunstiger zou moeten worden voor wereldwijde dividendaandelen. Nu de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie en de dienstensector in maart op het hoogste punt in zes en een half jaar staat, is het duidelijk dat er in 2021 en 2022 waarschijnlijk een krachtig cyclisch herstel in de wereldeconomie op komst is dat zal doorwerken in de bedrijfswinsten.

  Veel bedrijven die hun dividend tijdens de pandemie moesten verlagen, zullen hun dividenduitkeringsratio's waarschijnlijk weer opvoeren naarmate de economische omstandigheden verbeteren. Andere bedrijven, zoals banken in Europa, werden door de steunmaatregelen van de overheid verplicht hun dividend te verlagen of niet uit te keren, ook al waren hun fundamentals niet zo sterk verslechterd en konden ze nog steeds uitkeren. Er zullen ook bedrijven in andere sectoren zijn die tijdens de pandemie hun dividend buitensporig hebben verlaagd, uit vrees voor een worst-casescenario dat zich uiteindelijk niet heeft voorgedaan.

  Waar liggen dividendkansen?

  Wat de beleggingsthema's voor dividendaandelen in 2021 betreft, zijn de fundamentals van sommige nutsbedrijven verbeterd dankzij de structurele verschuiving naar hernieuwbare vormen van energie. Kai denkt dat deze bedrijven gepositioneerd zijn om hun winst met 5% tot 7% per jaar te laten groeien en dat dit, in combinatie met hun hoge dividendrendement, zou kunnen leiden tot een hoog totaal rendement voor aandeelhouders. Een bedrijf dat Kai zeer bevalt, is een toonaangevende producent van wind- en zonne-energie in de VS. Het management heeft toegezegd het dividend tot 2024 jaarlijks met 13% tot 15% te zullen verhogen.

  Kai denkt ook dat banken nog meer ruimte hebben om te groeien, omdat hij meent dat de versnelling van de kredietgroei in 2021 op de huidige niveaus nog niet volledig is ingeprijsd. Banken profiteren ook van de trend naar hogere wereldwijde rentetarieven. Elders in de financiële sector staan de vastgoed- en schadeverzekeraars klaar om te profiteren van de stijgende huizenprijzen omdat de stijgingen naar verwachting zullen doorwerken in de marges en de winst.

  Duurzame groeiaandelen van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs en rendementaandelen zijn tot dusver dit jaar over het algemeen achtergebleven omdat beleggers de voorkeur gaven aan andere marktsegmenten. Daarom denkt Kai dat een aantal van deze dividendgroeiaandelen aantrekkelijke risico-/opbrengstprofielen kunnen bieden op de lange termijn.