Drie bedreigingen voor de obligatiemarkten in 2018

Bobjolly
Bob Jolly

Bob Jolly, Hoofd macro strategie bij Schroders , verwacht dat de wolken boven de obligatiemarkten overdrijven en de opgebouwde rendementen van de bullmarkt niet wegspoelen. Wel adviseert hij het risico van een hogere inflatie af te dekken. Jolly ziet drie bedreigingen voor de obligatiemarkten.

Dreiging 1: de cyclus loopt op zijn laatste pootjes

De Amerikaanse economie was de eerste grote ontwikkelde economie die de recessie achter zich wist te laten. Hij groeit nu al meer dan acht jaar. De centrale banken zijn heel terughoudend om de rente teveel en te snel te verhogen. De extreem trage verkrapping van het monetair beleid lijkt niet de katalysator te zijn voor een recessie. Daarnaast zijn de huishoudens, wellicht door slechte herinneringen aan de financiële crisis, redelijk voorzichtig met het aangaan van leningen. Ook al duurt de expansiefase erg lang, de gebruikelijke signalen dat de klad erin zit, lijken nog afwezig te zijn.

Dreiging 2: een verkeerd getimede fiscale injectie

Aangezien de werkloosheid in de meeste landen daalt of al tegen een all-time low aanzit kan een fiscale stimulering door een belastingverlaging snel leiden tot oververhitting van de economie. Door de snelheid op te voeren waarmee de rente wordt verhoogd, kan dit voorkomen worden, maar de economie loopt wel het risico dat hij in een recessie terecht komt. Jolly acht grote verschuivingen in het fiscale beleid van de grote economieën onwaarschijnlijk en daarmee ook de noodzaak voor een grote aanpassing in het tempo van verkrapping van het monetaire beleid.

Dreiging 3: een onverwachte inflatiestijging

Het meest waarschijnlijke risico voor de obligatiemarkten ziet Jolly in een scherpe stijging van de inflatie. Hij blijft gematigd optimistisch voor de wereldeconomie en de risicomarkten. Wel acht hij het afdekken van hogere inflatieverwachtingen van belang, maar de donkere wolken zullen er niet in slagen de geaccumuleerde rendementen van de post-crisis bullmarkt weg te spoelen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.