Schroders prefereert impact beleggen in opkomende markten

Impactbeleggen staat goed op de kaart. Nog nooit zo goed als nu, stelt Schroders . En er zijn overtuigende argumenten waarom je juist in de opkomende markten moet zijn, als je echt impact wilt hebben. In onderstaand artikel wordt gekeken in hoeverre het Braziliaanse WEG (elektrotechniek), het Hongaarse Gedeon Richter (farma) en het Koreaanse Samsung SDI (accu’s) tegemoet komen aan die voorwaarden voor effectief beleggen met impact in de opkomende markten.

De coronacrisis onderstreept opnieuw de ongelijkheid in de wereld. Meer dan 2 miljard mensen hebben geen regelmatige toegang tot veilig en gezond voedsel, 2,4 miljard mensen ontbreekt het aan sanitaire basisvoorzieningen en 20% van de kinderen ontbreekt het aan onderwijsvoorzieningen. Veel van deze mensen leven in opkomende markten.

Wat is impactbeleggen

De intentie van impactbeleggen is om sociale voordelen te genereren, die gepaard gaan met financieel rendement voor de aandeelhouders. Die impact moet meetbaar zijn. De potentiële groei is enorm, mede gedreven door een jongere generatie die beleggen wil combineren met de eigen waarden. De problematiek werd vaak overgelaten aan filantropische instellingen, maar de consensus groeit dat beleggingen effect hebben op het milieu en sociale omstandigheden.

Waarom in opkomende markten?

Nergens is er meer behoefte aan het oplossen van milieu- en sociale kwesties dan in de opkomende landen. Deze landen lopen ook het meeste gevaar de gevolgen te voelen van klimaatverandering. Wereldwijd reageren de overheden op deze uitdagingen. Technologie zal moeten worden gedeeld. Publieke ondernemingen spelen een kritieke rol, denkt Schroders . Ook door de manier waarop zij omgaan met hun impact op klimaat. Bedrijven uit opkomende landen staan nog aan het begin van impact- en ESG-beleid. Daar ligt een langetermijnkans.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een belangrijk aspect van impactbeleggen is dat de sociale voordelen intentioneel en meetbaar zijn, maar ook materieel en duurzaam.

 • Intentioneel - met een bewezen intentie van een bedrijf om een aantal sociale of ecologische uitdagingen op te lossen.
 • Meetbaar - de noodzaak voor bedrijven om de uitkomsten van hun activiteiten voor mens en planeet te meten.
 • Materieel - de vereiste voor de producten en diensten van bedrijven om wezenlijk bij te dragen aan het oplossen van milieu- of sociale problemen.
 • Duurzaam - de vereiste dat bij de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met alle stakeholders.

  Deze criteria zijn essentieel voor hoe we denken over impactbeleggen in opkomende markten. Als het gaat om investeren in bedrijven, komt Schroders tot drie kernvragen:

 • Maatschappelijke bijdrage: draagt het bedrijf bij aan een betere toekomst voor iedereen?
 • Duurzaamheid: wordt het bedrijf voor de lange termijn gerund? Dit ondersteunt de duurzaamheidsdoelstelling. Beleg alleen in bedrijven die alle belanghebbenden eerlijk behandelen en die het bedrijf voor de lange termijn runnen.
 • Financieel rendement: is het aandeel een goede investering? Zoek bedrijven die duurzame rendementen zullen genereren die hoger zijn dan de kapitaalkosten. Enkele voorbeelden Er zijn verschillende bedrijven die in aanmerking komen voor impactbeleggen in opkomende markten. Dit kunnen bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven of technologiebedrijven op het gebied van schone energie zijn. Of bedrijven die op de manier waarop ze gerund worden, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke of milieukwesties.

  Enkele voorbeelden die Schroders noemt:

  WEG - een Braziliaans bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van elektrotechniek, energie en automatiseringstechnologie. Weg action

  Gedeon Richter - een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf gevestigd in Hongarije. Het is aanwezig in meer dan 38 landen over de hele wereld.

  Gedeon richter

  Samsung SDI - Zuid-Koreaans, toonaangevend in batterijen die worden gebruikt in elektrische voertuigen en energieopslagsystemen.Samsung sdi

  In de opkomende markten versterkt de coronacrisis de behoefte aan impactbeleggen alleen maar. Nu de wereld uit de pandemie komt, zullen milieu- en sociale kwesties waarschijnlijk nog meer aandacht krijgen. Betere tools om bedrijven en hun activiteiten te analyseren en te volgen, geven beleggers meer mogelijkheden om veranderingen door te voeren.

  Demografische veranderingen zijn een bijkomende factor waarvan Schroders verwacht dat ze de vraag naar impactbeleggen zullen stimuleren. De jongere generaties zijn meer gevoelig voor duurzaamheid en impact. Zij zullen daarom eerder eisen dat hun beleggingen meer in lijn zijn met hun eigen waarden.

  De argumenten voor impactbeleggen zijn nog nooit zo sterk geweest.